Ontdek de achtergrond van onze visie en methode en blijf zo up to date over de laatste ontwikkelingen.

Sociale innovatie stimuleren? Beloon de creativiteit van je werknemers!

De ervaringen en ideeën van werknemers zijn goud waard. Tijdens hun dagelijkse werkzaamheden ervaren zij als eerste welke aanpassingen een cruciaal verschil kunnen maken. In ruil voor deze innovatieve ideeën ontvangen werknemers steeds vaker een geldbeloning of erkenning. Een goede ontwikkeling vindt AimAtArt. Het belonen van succesvolle ideeën levert een bedrijf namelijk enkel voordeel op: gemotiveerde werknemers en praktische verbeteringen.

Sociale innovatie

Sleutelwoord in deze ontwikkeling is sociale innovatie. Hierbij worden werknemers actief betrokken bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Hiervoor moeten onder andere sociale netwerken tussen werknemers worden gecreëerd, waarin ze worden uitgedaagd om met elkaar na te denken over hoe het werk beter kan. Op welke manier kan er efficiënter met de vergaderruimtes worden omgegaan? Hoe kunnen we onze kennis beter delen met elkaar? En op welke punten kunnen we ons logistieke proces versnellen?
In het zoeken naar oplossingen is het raadzaam om ook meer naar de intuïtie te luisteren in plaats van alleen naar de ratio. Hoe voelt het als we dit proces omdraaien of elkaar op een andere manier aanspreken? Het gaat hierbij niet om drastische koerswijzigingen maar juist om veranderingen op detailniveau. De uitvoering van deze kleinere ideeën dragen op den duur bij aan een innoverende bedrijfscultuur.

Vertrouwen

Essentieel is dat werknemers het vertrouwen hebben dat hun ideeën (of deze nu direct resultaat opleveren of niet) worden gewaardeerd. Een open en veilige werkomgeving is dus van belang. Op deze manier krijgen werknemers de mogelijkheid om out-of-the-box te denken. Innovatieve ideeën kunnen hierdoor tot uiting komen. Lonende innovatie ontstaat echter pas als werknemers voor hun gemotiveerde houding worden beloond. Trainingen en projecten moeten geen instrument van de werkgever zijn om te blijven controleren, maar juist om die hechte sociale netwerken te bewerkstelligen en de werknemers het vertrouwen te geven.

Belang van erkenning

Waardering voor succesvolle ideeën wordt (met name bij grote bedrijven) vaak geuit door middel van geldbonussen. Waardevoller is het echter om sociale innovatie te stimuleren door werknemers te complimenteren met een behaald succes of een innovatief idee. Er zijn daarom steeds meer bedrijven die hun waardering uiten door eer toe te kennen. Zo deelt elektronicaconcern Philips ‘recognition points’ uit aan inventieve werknemers. Fabrikant DAF reikt jaarlijks de ‘Gouden Ideeënspeld’ uit aan de werknemer met het meest innovatieve of kostenbesparende idee. Dankzij deze beloningen worden werknemers uitgedaagd kritisch te blijven kijken naar bedrijfsprocessen en hun feedback en ideeën te delen. Werknemers voelen zich meer verbonden met hun werkgever en raken gemotiveerd.

Sociale innovatie stimuleren?

Met onze programma’s maken we een start met sociale innovatie. AimAtArt daagt mensen uit om vanuit een ander perspectief naar alom bekende thema’s te kijken. Gesprekken worden geopend en werknemers worden gestimuleerd om vernieuwend te denken en innovatieve ideeën aan te dragen.
Je kan zelf ook al een beginnetje maken met sociale innovatie. Vraag bijvoorbeeld nieuwe werknemers om de eerste maand op te schrijven wat hen opvalt en bespreek met hen wat jullie daarvan kunnen leren en aanpassen. Naast de frisse blik zorgt dit er ook voor dat de nieuwe mensen hun baan starten in een innoverende cultuur en een goed begin is het halve werk.
Bedenk vooral dat waardering een cruciale rol speelt voor sociale innovatie. Wellicht de maand november beginnen met een aankondiging van de verkiezing van ‘innovatiefste werknemer van de maand’?

Geschreven door Laura Heesbeen en Emily de Valk

Vier vuistregels voor experimenteren

De zonnebloemen van Van Gogh, portretten van Rembrandt, knipselwerken van Matisse, lelies van Monet, het urinoir van Duchamp, straatfoto’s van Ed van der Elsken, druppels van Pollock, de schedel van Damien Hirst, het asfalt van Daan van Roosegaarde… Wat hebben deze iconische kunstwerken gemeen?

Experimenteren

De overeenkomst tussen deze iconen uit de kunstgeschiedenis is dat experiment de basis vormde. De kunstwerken zijn vernieuwend en baanbrekend. Deze vernieuwing ontstond doordat de kunstenaars grenzen opzochten en gingen experimenteren. Ze experimenteerden met materialen, kleuren, vormen, medium, hun onderwerp, et cetera.

Experimenteren is motor voor vernieuwing

Een goede kunstenaar weet zichzelf keer op keer te vernieuwen. Continu improviseren en experimenteren zorgt voor verandering en vernieuwing. In deze tijd moeten bedrijven zich ook continu vernieuwen en aanpassen. Toch worden de meeste bedrijven nog gekenmerkt door controle, geen fouten maken, risico-avers en resultaatgericht werken. Kortom, het tegenovergestelde van experimenteren. Op welke manier kunnen bedrijven experimenteren in hun bedrijfscultuur opnemen?
Aan de hand van voorbeelden uit de kunst presenteren we hieronder vier vuistregels om vernieuwing te realiseren door te experimenteren:

Stel uitdagende doelen en maak kleine stapjes

De Russische kunstenaar Malevich stelde zichzelf een zeer uitdagend doel, namelijk het einde van de schilderkunst inluiden. Hij experimenteerde met het schilderen van steeds abstractere kunstwerken op zoek naar het ultieme schilderij. In 1915 schilderde hij een volledig zwart vierkant. Dit schilderij bevatte alle mogelijke afbeeldingen en hierna zou de schilderkunst zogenaamd dood zijn. Het werk is één van de bekendste schilderijen uit de kunstgeschiedenis, baanbrekend en revolutionair.
Malevich werkte ook stapsgewijs. Hij abstraheerde steeds verder naar een nog onbekend einddoel. Door stap voor stap te werken bereikte hij zijn ultieme meesterwerk.

Veilige omgeving, fouten maken mag

Het atelier is voor kunstenaars een haast heilige plek. Hier kan alles gebeuren, is niks gek en heb je volledige vrijheid. Dit is een zeer belangrijk punt als het gaat om experimenteren. Realiseer een veilige omgeving waar fouten gemaakt mogen worden.

Maak fouten bespreekbaar

Fouten maken hoort bij experimenteren en kan je van leren. Fouten bespreken is dan ook essentieel. De Nederlandse kunstenaar Philip Akkerman maakt zelfportretten. Akkerman praat en schrijft graag over zijn werk, zijn dagboekaantekeningen zijn online te lezen. Hierin schrijft hij over zijn mislukte werken en laat deze ook zien. Hij is van mening dat hij leert van het erkennen van zijn fouten. Gezien zijn carrière is dat ook zeker het geval!
Een cultuur waarin het maken fouten bespreekbaar is en reflectie vanzelfsprekend, zorgt voor een zelflerende organisatie. Stel je voor dat iemand verkeerde data doorgeeft aan de productie. Indien de fout direct wordt uitgesproken en hersteld, heeft dit veel kleinere gevolgen dan als de productie al in gang is gezet met de verkeerde data. Fouten bespreekbaar maken beperkt de negatieve gevolgen, zorgt voor een lerende cultuur én nog belangrijker: Het zorgt voor betere uitkomsten van het experiment!

Experimenteren kun je leren

Hoe zit het met jouw organisatie? Worden er uitdagende doelen gesteld en zijn fouten bespreekbaar? Is de omgeving ingesteld op risico-avers of vrij denken? Doe de check en bezoek onder leiding van AimAtArt de tentoonstelling ‘Miro & Cobra: Een experimenteer spel!’. Kom erachter wat jouw organisatie kan leren van experimenteren! Bekijk de mogelijkheden rondom deze tentoonstelling.

Gebruik je vakantie om creativiteit te stimuleren

De zomervakantie is de uitgelezen kans om de boel gewoon even de boel te laten. Het is het moment om de deur dicht te trekken en de stapels dossiers en je mailbox achter je te laten. Het is verleidelijk om dan meteen je kop in het tropische zand te steken. Voor je creatieve ontwikkeling is het echter beter om zo nu en dan op je strandstoel toch nog even te mijmeren over je laatste werkproject. Er is namelijk een grote kans dat je juist op dit moment een geniale ingeving zult krijgen. Dit is één van de tips die AimAtArt heeft om na je vakantie creatiever terug te keren naar je werk.

Vakantie voor nieuwe associaties

Creativiteit is niet alleen voor een zeldzaam genie als Michelangelo weggelegd. Iedereen is in staat creativiteit in zijn dagelijks leven toe te passen. Toch zijn er factoren, zoals werkstress en vermoeidheid, die dit proces kunnen bemoeilijken. Een vakantie zorgt ervoor dat deze negatieve gevoelens afnemen. Dit is gunstig omdat een positieve gemoedstoestand kan helpen om creativiteit te stimuleren. Een positieve gemoedstoestand versterkt de beschikbaarheid van cognitieve data voor het maken van nieuwe associaties. Hierdoor zal je na je vakantie beter in staat zijn om verrassende verbanden te leggen en nieuwe inzichten op te doen.

Blijf verbonden voor meer cognitieve flexibiliteit

Door tijdens je vakantie mentaal afstand te nemen van je dagelijkse werkzaamheden, ontstaat de ruimte om met een frisse blik naar huidige werksituaties te kijken. Nieuwe ideeën kunnen hierdoor ontstaan. Creativiteit komt immers tot uiting als je loskomt van je bestaande referentiekader. Reinders (2011) heeft echter met haar onderzoek aangetoond dat creativiteit het beste gestimuleerd wordt als je niet volledig loskomt van je werk. Mensen die tijdens hun vakantie enigszins verbonden blijven met hun werk, keren namelijk met meer cognitieve flexibiliteit terug op kantoor dan mensen die hun kop vier weken in het tropische zand steken. Cognitieve flexibiliteit is een voorwaarde voor creativiteit. Het stelt je bijvoorbeeld in staat te schakelen tussen verschillende standpunten en om problemen in een breed perspectief te plaatsen.

Hoe gebruik je je vakantie om creativiteit te stimuleren?

Bevrijd jezelf dus van de druk om ‘verplicht’ te moeten ontspannen tijdens je vakantie en volledig los te komen van je werk. Gebruik juist deze periode om de zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. AimAtArt heeft enkele tips die je hierbij kunnen helpen:

– Raak geïnspireerd door de nieuwe omgeving. Observeer je tijdelijke en niet-alledaagse omgeving om de ondernemingskansen van deze streek te achterhalen. Waar liggen hier de succesfactoren? Hoe zou je deze factoren kunnen vertalen naar jouw baan?

– Praat met je medevakantieganger(s) over je werkprojecten. Ontdek hoe een buitenstaander reageert op jouw verhalen. Hoe kan je deze nieuwe inzichten verwerken?

– Reflecteer op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar of je eigen functioneren in het team. Je krijgt meer waardering voor je werkzaamheden als je het belang ervan ook in een niet werk gerelateerde omgeving opmerkt.

Dankzij deze kleine maar waardevolle activiteiten blijf je op een ontspannen manier in contact met je werk. Voel je echter niet verplicht om al met concrete oplossingen thuis te komen. Een vakantie is juist het moment om gedachten even te laten sudderen. Ga dus met een gerust hart met vakantie want het zal je werkprestaties enkel stimuleren. En mocht je deze zomer de ‘David’ van Michelangelo in Florence bewonderen, besef dan dat creativiteit in iedereen schuilt.

Geschreven door Laura Heesbeen en Emily de Valk

Empathie op de werkvloer

Empathie of inlevingsvermogen is een belangrijke competentie op de werkvloer. Deze competentie van de rechter hersenhelft zorgt voor efficiëntere en prettigere communicatie door beter begrip voor elkaar. AimAtArt geeft praktische tips om empathie bij jezelf en op de werkvloer te stimuleren.

Empathie op de werkvloer

Empathie is de vaardigheid om je in een ander te verplaatsen, het begrijpen van andermans emoties en beweegredenen. Het stimuleren van empathie kan de productiviteit en de sfeer op de werkvloer flink bevorderen. Onze rechter hersenhelft goeroe Daniel Pink schrijft hierover in zijn boek ‘A Whole New Mind’. Sommige mensen nemen besluiten meer met hun linker hersenhelft en maken dus een analytische afweging. Bij anderen overheerst de rechter hersenhelft. Deze mensen maken besluiten op basis van hun intuïtie. Door erachter te komen hoe een collega of klant besluiten neemt en je communicatie hierop aan te passen, zorgt voor effectievere en prettigere communicatie en besluitvorming. De ene persoon is namelijke eerder overtuigd door tabellen en grafieken en de andere persoon vertrouwt meer op de omschrijving van het proces en het gevoel hierbij.

Empathie voor innovatie

Empathie voor andere denkwijzen leidt tot andere oplossingen. Sta open voor onorthodoxe ideeën, de basis voor innovatie. Door je in andermans denkwijze te verplaatsen stap je uit je eigen denkkaders en kom je tot nieuwe inzichten. Intuïtieve denkers zullen met andere oplossingen voor problemen komen dan analytische denkers. Het samenvoegen van deze ideeën kan tot innovatie leiden. Om binnen een team te blijven innoveren is daarom de eerste stap om empathie op te brengen voor de strategieën en denkwijzen van anderen. Dit was één van de pijlers van onze teamtraining voor Fox. Door elkaars talenten in beeld te brengen werd het inlevingsvermogen in elkaars werkwijzen en talenten vergroot. Vanuit de foto’s werden direct concrete actiepunten ter verbetering geformuleerd.

Praktische tips om empathie te stimuleren:

– Probeer te achterhalen of je klant/collega een analytische of intuïtieve denker is en pas hier je communicatie op aan.
– Luister een gesprek af zonder ernaar te kijken en bedenk hoe de persoon/personen eruit zien. Kijk daarna in hoeverre jouw beeld overeenkwam met de werkelijkheid. Of bedenk wat jij zou doen in de situatie die in het gesprek beschreven wordt.
– Opdracht met alle collega’s: laat iedereen zijn dagelijkse frustraties en voldoeningen opschrijven en laat iedereen raden van wie welk lijstje is.

Geschreven door Suzy Maton en Emily de Valk
Illustratie door Fira Zorge

De sleutel tot innovatie

Dat innoveren cruciaal is, is geen nieuws meer. Maar hoe realiseer je daadwerkelijk constante innovatie? Door te focussen op creativiteit.
Creativiteit en innovatie kunnen immers niet zonder elkaar. Innovatie, het realiseren van vernieuwende ideeën, is niet mogelijk zonder de creatie van deze ideeën. En evengoed hebben creatieve ideeën geen nut als ze nooit uitgevoerd worden. Jeff Gaspersz, hoogleraar innovatie aan Nyenrode Business Universiteit, gaat hier in zijn onderzoek verder op in.

Innovatie stimuleren vanuit de hele organisatie

Gaspersz stelt dat innovatie pas ontstaat als de hele organisatie het nut ervan inziet en zich ervoor inzet. Daarom is het belangrijk om een sfeer te creëren waarbij de gehele organisatie zich uitgedaagd voelt om bij te dragen aan de veranderingen. Tijdens ons integratietraject voor de Gemeente Amsterdam was dit één van de uitgangspunten voor de 25 workshops die wij gaven aan alle 400 medewerkers. Het accepteren van ideeën die regelrecht indruisen tegen de huidige visie is daarbij (juist) cruciaal, omdat deze vaak tot de meest innovatieve oplossingen leiden. Ook heeft het uitvoerende personeel vaak de meest vindingrijke oplossingen voor praktische problemen.

Deze laatste theorie wordt leuk geïllustreerd door een anekdote over een tandpastafabriek. Tijdens het productieproces kwam het regelmatig voor dat er een leeg tandpastadoosje werd ingepakt. Dit kon natuurlijk niet, dus zocht het management naar een oplossing. Een ingehuurde consultant kwam op het idee om een weegschaal aan het einde van de band te zetten, die begon te piepen bij te lichte doosjes. Een medewerker zou dan het doosje verwijderen. Toen er na de afronding van het dure project naar de cijfers gekeken werd, bleek dat de weegschaal na een tijdje geen enkel doosje meer onderschepte. Toen de manager dit ging uitzoeken op de locatie, bleek dat de medewerkers van hun eigen geld een ventilator hadden gekocht, die de lege doosjes van de band blies voordat ze bij de weegschaal kwamen.

Hoe innovatie realiseren?

Initiatieven als de net genoemde ventilator zijn innovatief, maar als er ruimte wordt gegeven om creatieve ideeën te delen, moet er vervolgens ook een selectie worden gemaakt. Niet alle ideeën zijn namelijk uitvoerbaar en nuttig. Een goede manier is om een divers team samen te stellen dat de uitvoerbaarheid van de ideeën test. Het project krijgt een hoge tijdsdruk, maar zonder negatieve consequenties als het uitvoeren van de ideeën faalt. Het is juist het doel van het team om ideeën zo snel mogelijk te bestempelen als haalbaar of niet haalbaar en dan door te gaan met het volgende idee. Ook het onvoorwaardelijk accepteren van falende ideeën werkt alleen als de gehele organisatie het nut hiervan begrijpt en ondersteunt.

Praktische tips

* Organiseer een aantal keer per jaar een dag waarop met de gehele organisatie gefocust wordt op de rechter hersenhelft: creativiteit en flexibiliteit. Bekijk ter inspiratie onze innovatietraining voor Unilever.
* Vraag aan nieuwe medewerkers na een paar weken wat hun opvalt, welke voor de hand liggende verbeteringen zij zien en wat er bij hun vorige werknemer anders werd gedaan.
* Herinner iedereen aan de innovatie-drive door de resultaten tentoon te stellen op plekken waar veel mensen langskomen.

Geschreven door Suzy Maton en Emily de Valk

Illustratie door Fira Zorge

Waarom kunst de wereld beter maakt

Het bekijken van kunst is niet alleen een prettige bezigheid, kunst is goed voor de gezondheid. Bij AimAtArt ervaren we zelf dat kunst ons de beslommeringen van alledag doet vergeten en ons weer helemaal ‘mens’ kan laten voelen. Meer en meer wordt onze ervaring vanuit de wetenschappelijke hoek onderbouwd; kunst kan een belangrijke rol spelen voor onze fysieke en mentale gezondheid.

Kunst is goed voor de gezondheid

Het regelmatig kijken naar kunst vermindert de kans op depressies en angststoornissen, vooral bij mannen. Dit heeft een onderzoek uit 2011 van Cuypers aan de Norwegian University for Science and Technology uitgewezen. Het was al langer bekend dat fysieke en mentale gezondheid nauw met elkaar zijn verbonden. Met dit onderzoek is aangetoond dat het bezoeken van musea goed is voor onze gezondheid. Kunst maakt ons gelukkiger.

Uit eigen ervaring beamen wij deze onderzoeksresultaten. Niet alleen merken wij zelf dat we ons na een museumbezoek geïnspireerd en opgeladen voelen. Ook tijdens onze trainingen en workshops zien we deelnemers nieuwe perspectieven ontdekken en daardoor positiever worden. Cijfermatige denkers hervinden het speelse en onbevangen kind in zichzelf, je ziet de energie weer stromen en de deelnemers opleven.

Werkstress verminderen door kunst

Musea hebben de juiste sfeer om stress te doen vergeten (Packer, 2008). Bezoekers kunnen in een museum de tijd nemen om van de kunst te genieten en worden niet afgeleid door andere zaken. Museumbezoek wordt daarom gebruikt om de mentale staat te herstellen en te ontspannen.

Dat kunst mensen laat ontspannen zien we duidelijk terug in onze recruitmentprogramma’s, bijvoorbeeld rondom de bedrijfscollecties van Houthoff Buruma en ABN AMRO. In deze programma’s gaan bankiers/advocaten met studenten langs een aantal kunstwerken in het kantoor. Bij elk kunstwerk ontvangen ze informatie en stelt AimAtArt vragen die aan het kunstwerk zijn gerelateerd en betrekking hebben op het leren kennen van elkaar en het kantoor. Opvallend is om te zien hoe ontspannen de studenten worden en hoe open de gesprekken zijn. Vanuit kunstwerken wordt vrij gesproken over ambities, verwachtingen en mogelijke vooroordelen.

Deze kennis over de invloed van kunst op stress en spanning biedt handvatten om dit te reduceren op de werkvloer. Zet kunst in om stress te verminderen en verbeter daarmee de productiviteit.

Medewerkerstevredenheid en musea

Naast de meerwaarde van kunst voor onze gesteldheid, wordt kunst gezien als iets waar we gelukkig van worden. Uit een recent onderzoek blijkt dat musea hetzelfde positieve effect hebben als een loonsverhoging van bijna €4.500,- (Fujiwara, 2013). In een vergelijking tussen het kijken naar kunst, het maken van kunst en het deelnemen aan sport blijkt het kijken naar kunst het meest waardevol. We worden hier relatief gezien het meest gelukkig van en we geven hier dan ook een grote financiële waarde aan.

Kunst maakt gezond

Er wordt binnen bedrijven meer en meer aandacht besteed aan de gezondheid van de werknemer. Gezonde voeding, sporten en zelfs mindfulness zijn doodnormale onderwerpen geworden binnen het bedrijfsleven. Wij adviseren om kunst ook in dit rijtje op te nemen en kunst niet alleen in te zetten om innovatie te stimuleren, maar ook om de gezondheid en tevredenheid van je medewerkers te vergroten.

Geschreven door Suzy Maton en Emily de Valk
Illustratie door Fira Zorge

Aanpassingsvermogen bepaalt succes werknemer

Tijdens het kennismakingsgesprek met onze nieuwe partner LTP vertelden wij over onze visie: het belang van een goed ontwikkelde rechter hersenhelft. Creativiteit, inlevingsvermogen en flexibiliteit worden naar ons inzien steeds belangrijker. Dit wordt ook onderstreept door wat wij horen bij onze klanten en de literatuur die hierover verschijnt. LTP kon zich direct vinden in onze visie en ziet deze tendens ook terug in hun vakgebied. Zij refereerden aan een artikel in de Harvard Business Review van juni 2014 waarin onze visie wordt bevestigd. Je begrijpt dat wij nieuwsgierig waren naar dit artikel en hebben onderstaand de grote lijnen ervan op een rijtje gezet.

Aanpassingsvermogen

De wereld verandert snel en voor bedrijven is aanpassingsvermogen dan ook cruciaal. Vooral in onze kenniseconomie waar steeds nieuwe, abstracte functies ontstaan. Het selecteren van de mensen met de juiste kwaliteiten is zeer belangrijk, maar waar moet je naar zoeken? Claudio Fernández-Aráoz stelt in het artikel dat het gaat om potentie.

Potentie in plaats van competentie

De manier waarop mensen werden aangenomen en teams werden samengesteld, namelijk geselecteerd op opleidingsniveau, IQ en behaalde resultaten, is niet meer toereikend. Bij het zoeken naar een geschikte kandidaat is tegenwoordig de focus op potentie het belangrijkst. De potentie om je blijvend te kunnen aanpassen en nieuwe ontwikkelingen snel op te kunnen pakken. Deze potentie uit zich onder andere in de motivatie, nieuwsgierigheid, inzicht, betrokkenheid en doorzettingsvermogen van de kandidaat. Het selecteren op deze aspecten bepaalt in grotere mate het succes van deze persoon en het team.

Motivatie en nieuwsgierigheid

De juiste soort motivatie is uit deze potenties de meest belangrijke pijler. Mensen die streven naar onzelfzuchtige doelen zullen een grote inzet hebben bij projecten en anderen hierin motiveren. Omdat dit soort motivatie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld status, onbewust is, verandert het hoogstwaarschijnlijk over de tijd niet.

Een andere essentiële pijler is nieuwsgierigheid. Nieuwsgierige mensen vinden het leuk om kennis op te doen over dingen buiten hun vakgebied. Dit geeft hen creatieve denktechnieken op de werkvloer. Verlies bij het opsporen van deze potenties echter de traditionele competenties als opleidingsniveau en behaalde resultaten niet helemaal uit het oog.

Uit je comfort zone

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat werknemers in enigszins ongemakkelijke situaties, buiten hun comfort zone, het meest leren. Het is belangrijk om het team en de individuele werknemer op deze manier scherp te houden. Uiteraard moeten er hierbij geen grenzen worden overschreden. Het streven is een optimale balans tussen het volgen van de gebaande paden en creatief aanpassingsvermogen. Zo kan je innovatie stimuleren en is je bedrijf klaar voor de toekomst.

Altijd fijn als een gerenommeerd vaktijdschrift als Harvard Business Review jouw visie onderstreept!

Geschreven door Suzy Maton en Emily de Valk
Illustratie door Fira Zorge

Creativiteit, hét gratis concurrentievoordeel

Creativiteit is een begrip waar veel misvattingen over bestaan. Creatieve mensen zijn kunstenaars, ontwerpers, muzikanten en consorten. Creativiteit is tekenen, schilderen en vooral lekker knutselen. Creatief bezig zijn is iets voor een vrije zondagmiddag of wat je doet met kinderen.

Oplossen en ontdekken

Dit is echter een grote misvatting, want creativiteit is alles behalve lekker knutselen. Het is de productie van originele en potentieel bruikbare ideeën en oplossingen (Amabile, 1983). Creativiteit is dus functioneel. Bij creatief denken en handelen wordt het vaste patroon losgelaten. Daarom is het van wezenlijk belang voor het oplossen van (vastgelopen) problemen en voor het ontdekken van nieuwe kansen.

Verandering, vernieuwing, vooruitgang

Zonder creativiteit dus geen verandering, geen vernieuwing en geen vooruitgang. Creativiteit is dus meer dan iets voor de zondagmiddag, het is een noodzakelijk onderdeel van een gemiddelde werkdag. Er gaat geen dag voorbij zonder dat een jurist vastloopt in het dossier, een bankier exact dezelfde handeling uitvoert als de dag ervoor of dat een procesbegeleider het proces ziet verzanden. Indien zij hun creativiteit niet gebruiken, worden de handelingen keer op keer herhaald, problemen niet opgelost, worden kansen voor de klant en henzelf niet gezien en benut. Zonder creativiteit ontstaat stilstand en zelfs achteruitgang.

Gratis concurrentievoordeel, creatief leren denken

Creativiteit kan op verschillende manieren worden ingezet en gestimuleerd. Iedereen kan creatief leren denken en iedereen heeft het in zich. Creativiteit is een gratis concurrentievoordeel dat alleen losgemaakt en opgeroepen moet worden. Een veel gehoorde reactie na onze programma’s is: “Ik wist niet dat ik ook creatief kon zijn!”.

AimAtArt stimuleert de creativiteit en wanneer de creatieve motor is gaan draaien, zal deze ook steeds sneller en makkelijker gaan draaien. Medewerkers die creatief leren denken en handelen, zijn flexibeler, meer stressbestendig, zien kansen en komen met kwalitatief betere oplossingen. Vanaf wanneer ga jij dit gratis werkkapitaal benutten?

“There is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there would be no progress, and we would be forever repeating the same patterns” — Edward de Bono.

Geschreven door Emily de Valk

Rechter hersenhelft bepaalt het succes van uw organisatie!

AimAtArt werkt voor diverse bedrijven en het is ons opgevallen dat veel organisaties hun werknemers meer buiten de gebaande paden willen laten denken. Oogkleppen af, meer empathie, innovatie, ondernemerschap en eigen regie zijn termen die veel worden genoemd. Deze organisaties hebben behoefte aan mensen die buiten de kaders denken, kansen zien en daar naar handelen.

Bredere context

Onze observaties zijn in een bredere context te plaatsen. In diverse (kranten) artikelen en boeken, zoals ‘ A whole new mind’ van Daniel Pink, is te lezen dat de wereld drastisch veranderd, onder andere door de vergaande globalisering en de mogelijkheden van nieuwe technieken. Zo sprak minister Asscher op het SZW congres al over de gevolgen van de automatisering op de werkgelegenheid en wordt er veel werk uitbesteed aan lage lonen landen. Daarnaast moet een product of dienst echt onderscheidend zijn om op te vallen tussen het gigantische (steeds transparantere) aanbod. The Boston Consulting Group schrijft in het rapport ‘NL 2030, Contouren van een Nederlands verdienmodel’ over de invloed die deze veranderingen hebben op de concurrentiepositie van bedrijven en hoe daarop ingespeeld kan worden.

Bekende succesfactoren niet langer voldoende

De succesfactoren van de afgelopen jaren waren controle, analyse, specialisatie, logica en structuur. Onderwijs en het bedrijfsleven zijn dan ook gericht op het ontwikkelen van deze competenties. Deze kwaliteiten zijn verbonden met onze linker hersenhelft. We kunnen stellen dat onze linker hersenhelft dominant is geworden en zelfs overtraind. Om te participeren in deze snel veranderende en globalere wereld zijn andere competenties van de werknemers nodig. Essenstiele competenties om te overleven zijn onder andere aanpassingsvermogen, empathie, creativiteit, vernieuwingskracht (internationaal) kunnen samenwerken en het structureren van informatie. Medewerkers moeten buiten de gebaande paden denken en handelen, hun inlevingsvermogen in collega’s en klanten vergroten om beter samen te werken en de klant optimaal te bedienen, ze moeten durven experimenteren en vanuit vakkennis andere – ongebruikelijke- verbanden kunnen leggen.

Kunst voor de ontwikkeling van de rechter hersenhelft

De meerderheid van deze competenties is verbonden met onze rechter hersenhelft. Het wordt dus steeds belangrijker om ook de rechter hersenhelft te ontwikkelen en de balans tussen beide hersenhelften te herstellen. Kunst ontstaat vanuit onze rechter hersenhelft en door met kunst te werken wordt deze hersenhelft getraind. In volgende artikelen en updates leggen we graag uit hoe AimAtArt de competenties van de rechter hersenhelft traint.

Geschreven door Emily de Valk