Het laatste nieuws en speciale acties van AimAtArt

Ernst Houdkamp maakt creatieve ideeën concreet

In eerdere blogs schreven wij over het stimuleren van creativiteit en een innovatieve cultuur. Dit zijn de eerste stappen naar nieuwe ideeën. Maar wat te doen als die creatieve en innovatieve ideeën nog in de lucht zweven? Hoe maak je ze nou echt concreet? En kun je dat proces ook sturen? Wij vroegen het Ernst Houdkamp. Als expert in het vertalen van innovaties naar business, weet hij als geen ander hoe je deze processen te lijf gaat en concreet maakt. Ernst is het nieuwste lid van het AimAtArt-team. Wij stellen hem graag aan jullie voor.

Wat is belangrijk bij het uitwerken van creatieve ideeën?

Dat het proces goed gefaciliteerd wordt: Steeds in de gaten blijven houden waar het idee vandaan is gekomen. Welk beeld hadden we bij het ontstaan van het idee? Welke energie zit er in? Wat zouden de effecten zijn als het idee is gerealiseerd? De facilitator bewaakt het proces vanuit een holistisch vertrekpunt. Voordat je het weet is iedere betrokkenen op zijn eigen eilandje zijn domein aan het verdedigen. Daarbij:
• Zo lang als nodig in de fase blijven waarbij oordelen onnodig is
• Idee-killers voorkomen of onschadelijk maken
• Visualiseren!
• In processen denken in plaats van in procedures

Je werkt met verschillende modellen, hoe bieden die houvast?

Innovatie is een proces dat gebaat is bij een inspirerende methode. Wat mij betreft is Design Thinking de methode van de toekomst. Daarbij passen inspirerende en visuele tools. Met een tool zoals het Business Model Canvas brengen we op een visuele wijze in beeld hoe een bedrijf waarde creëert, levert en dat ten gelde weet te maken. Als mensen het zien, denken ze er vrijer over na en voelen ze zich vrijer om de ideeën uit te werken.
Het Business Model Canvas is een raamwerk om een idee eenvoudig om te zetten in prototypes, de eerste concrete vertalingen. Het Waardepropositie Canvas helpt je vervolgens om de klanten, waarvoor die ideeën bedoeld zijn, écht te begrijpen. Dat is essentieel om een idee tot een succesvol product of dienst om te zetten.

Hoe vult jouw expertise die van AimAtArt aan?

Voor mij is kunst overal. Het is de taal waarmee we het onzichtbare zichtbaar maken, waarmee we het onhoorbare laten horen, we door beweging een gevoel uit kunnen drukken. De basis van communicatie. Voor mij is het iets abstracts en ongrijpbaar.
AimAtArt werkt vanuit kennis over kunst, passie voor de kunst. Het is heel interessant om bedrijfsdoelen, bedrijfsprocessen, bedrijfscultuur en dergelijke expliciet te maken met kunst als ‘trigger’. AimAtArt past haar kennis van kunst toe door het grijpbaar te maken en de principes erachter actief te maken bij werkprocessen.

Mijn expertise ligt in het proces van Business Model Innovatie. Wat ik toevoeg aan AimAtArt is dat ik een werkproces beheers waarin de ideeën uitgewerkt worden tot prototypes en business cases. Daarmee krijgen de klanten een beeld of de ideeën tot toegevoegde waarde en inkomsten kunnen leiden, zowel intern als extern.

Wij verwelkomen Ernst met veel plezier in ons team en kijken erg uit naar de samenwerking. Ben je benieuwd welke inspirerende types er nog meer bij AimAtArt werken? Bekijk hier ons team.

Hard werken voor een innovatieve cultuur

Als experts op het gebied van het stimuleren van innovatie, delen wij met veel plezier onze kennis. Daarom organiseerden wij op 24 november de masterclass Innovatieve Cultuur. Op deze creatieve avond ontving AimAtArt een enthousiaste groep professionals van o.a. De Brauw, Eneco, Nestlé, PON en PwC in het hotel citizenM. Een mix van business development-, innovation- en HR-professionals ging aan de slag met onze Innovation Booster. Hierin werden vragen belicht vanuit de praktijk en de wetenschap als: wat zijn de voorwaarden voor een innovatieve cultuur? Waarom is het tegenwoordig zo belangrijk? En hoe maak je zo’n cultuur nu concreet?

Creativiteit is hard werken

Een innovatieve cultuur krijg je niet vanzelf. Hiervoor zijn stimulansen nodig. Daarom vroegen wij twee experts hun kennis te delen. Met een sterk praktijkvoorbeeld bracht Joost Coulier het innovatieconcept van citizenM tot leven. Hij vertelde hoe citizenM de eeuwenoude hotelbranche heeft vernieuwd.

Om de creatieve geesten nog wat op te warmen legde dr. Marieke Roskes ons uit dat het helemaal niet zo makkelijk is om creatief te zijn. Als wetenschapper aan de Universiteit van Utrecht is zij gespecialiseerd in creativiteit in niet-optimale omstandigheden. Bijvoorbeeld werken onder tijdsdruk. Volgens Roskes is er structuur nodig om tot nieuwe en nuttige ideeën te komen. Daar moet je hard voor werken. Zij gaf ons een wetenschappelijk steuntje in de rug en tips om creativiteit te stimuleren. Doe bijvoorbeeld eens iets wat je nog nooit hebt gedaan, zoals een stand-up-comedy workshop. Of neem eens een andere route naar je werk. Door nieuwe dingen te doen worden je hersens gedwongen nieuwe verbindingen te maken. Daarnaast legde Roskes uit dat er altijd een groter doel nodig is; het moet duidelijk zijn WAAROM innovatie en creativiteit nodig zijn. Componenten als veilig voelen, nieuwe mensen ontmoeten en je begeven in nieuwe situaties zijn ook erg belangrijk.

Aan de slag!

Na deze wetenschappelijke warming-up, was het tijd voor wat meer actie. De deelnemers werden aan het werk gezet. Brainstormen met behulp van de Innovation Booster. De opdracht luidde als volgt: “Bedenk zoveel mogelijk ideeën voor het stimuleren van een innovatieve cultuur.”
De deelnemers kregen 45 minuten de tijd om op concrete oplossingen te komen. Stapsgewijs de verschillende opdrachten van Innovation Booster uitvoeren.

AimAtArt Innovation BoosterToonaangevende bedrijven brainstormen over hoe je een innovatieve cultuur stimuleert

Concrete ideeën

De drie groepen kwamen tot zeer concrete ideeën. Bijvoorbeeld een complimentenspel met behulp van applicatie-technologie. Complimenteren is namelijk een belangrijke factor van een innovatieve cultuur. Het zorgt voor interactie. Een ander idee was om innovatiemomenten in te lassen. Medewerkers actief inspireren door bijvoorbeeld kunst. Deze sessies vinden plaats op een effectief moment, bijvoorbeeld dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur. Het derde idee was het stimuleren van nieuwe ontmoetingen, ondersteund door onverwachte vragen. Zo ontstaan er nieuwe verbindingen tussen medewerkers en andere partijen, die normaal gesproken niet zo snel met elkaar in contact komen. Uiteindelijk werden alle concrete ideeën trots met elkaar gedeeld onder het genot van een drankje en de heerlijke happen van citizenM Schiphol.

Wil jij innovatie stimuleren binnen jouw bedrijf? Neem dan eens contact op met ons op.

Jan Heinen (PLUC!) over creativiteit en finance professionals

AimAtArt en financials? Wellicht denk je: dat is niet de eerste match die ik zou maken. Creativiteit wordt echter steeds belangrijker voor de finance professional. Want ook de finance afdelingen moeten innoveren en innovatie stimuleren. Zo zette PON AimAtArt bijvoorbeeld in voor hun Controllers Conference (bekijk de case). Voor deze opdracht werkten we samen met Jan Heinen van PLUC!
Deze club is gespecialiseerd in de ontwikkeling van de finance professional van morgen. We vroegen hem waarom creativiteit zo belangrijk is voor deze beroepsgroep:

De wereld is volop in verandering, dat weet jij als geen ander. Zijn er sectoren die het lastig vinden om mee te bewegen en waar ligt dat dan aan?

Wanneer je kijkt naar ‘traditionele’ organisaties die al lang bestaan, dan lijkt het erop dat die organisaties het lastig vinden om mee te bewegen. Organisaties die jong zijn hebben het volgens mij minder moeilijk met meebewegen. Dit zijn vaak technologie intensieve sectoren.

Organisaties die al lang bestaan, hebben het nadeel dat ze vanuit een ander tijdperk dit nieuwe tijdperk van snelle technologische vernieuwing in zijn gegaan. Daarbij blijkt het moeilijk bestaande patronen en gewoontes te doorbreken. Dat ze die patronen moeten doorbreken om niet te worden ingehaald is zeker. In zekere zin zou je kunnen stellen dat opnieuw beginnen sowieso gemakkelijker is dan jezelf opnieuw uitvinden.

Jij weet alles over het ontwikkelen van finance professionals. Is er een rol weggelegd voor creativiteit?

Creativiteit is essentieel bij het ontwikkelen van de finance professional van morgen. Vaak wordt creativiteit door de finance professional gezien als iets dat meer is weggelegd voor andere beroepsgroepen: marketeers bijvoorbeeld. Maar wanneer je terug gaat naar de essentie van creativiteit dan is dat het vermogen om iets nieuws te scheppen. Dat vermogen is belangrijk voor de finance professional, omdat oplossingen vanuit het verleden niet lijken te passen bij de tijd van nu, laat staan de toekomst. Creativiteit zit dus ook in het bedenken van nieuwe verdienmodellen. Daarmee is het niet iets zweverigs. Voor creativiteit is het wel noodzakelijk buiten bestaande patronen te denken. Ook is een samenwerking met andere disciplines in de organisatie een “must”. Samen kom je verrassend snel tot andere oplossingen.

Waarin zie jij de meerwaarde van AimAtArt voor bedrijven?

De meerwaarde van AimAtArt ligt wat mij betreft in het aanwakkeren van creativiteit. Mensen laten zien dat iedereen creatief kan zijn en dat het mogelijk is om anders naar dezelfde werkelijkheid te kijken. Eigenlijk helpt AimAtArt organisaties dus buiten de gebaande paden te treden. Voor de finance professional specifiek is het echt goed om te zien dat creativiteit ook voor hen is weggelegd. Hierdoor krijgen ze het vertrouwen dat ze iets nieuws kunnen creëren.

Op welke manier vullen AimAtArt en PLUC! elkaar aan?

PLUC! heeft een heldere visie op de ontwikkeling van de finance professional van morgen. De hele aanpak van PLUC! is gericht op het ontwikkelen van de competenties die nu en straks het verschil maken. Creativiteit is één van de competenties die volgens ons steeds belangrijker wordt. AimAtArt geeft een mooie invulling bij het concreet maken van een begrip als creativiteit: anders kijken naar zaken en beseffen dat verschillende mensen dezelfde werkelijkheid anders benaderen. Die verschillen accepteren, koesteren zelfs, zorgen voor een betere oplossing vanuit de verschillende invalshoeken.

Heb jij nog een gouden tip voor de finance professional van morgen?

De finance professional van morgen beseft dat het meer gaat om wie je bent, dan om wat je kent. Met je persoonlijkheid maak je uiteindelijk het verschil. Ontwikkel daarom vooral het inzicht in jezelf en het inzicht in anderen.

AimAtArt kan ook jullie finance afdeling helpen om innovatiever te worden. Ben je benieuwd hoe? Lees meer over onze methode.

Innovation Booster: bruikbare en baanbrekende ideeën realiseren

Google ‘brainstormen bedrijven’ en je krijgt 120.000 hits. Brainstormen is hot. Het past bij het belang van innovatie in deze tijd. En bijna iedereen vindt het inspirerend om met collega’s te sparren en vrijblijvend ideeën uit te wisselen.
Echter, deze brainstorms zijn veelal weinig effectief. Er gebeurt weinig met de opgedane ideeën. De vraag van de brainstorm is niet specifiek of urgent genoeg, waardoor de resultaten niet bruikbaar zijn. Of er worden geen vervolgstappen afgesproken. Daarnaast valt er heel veel te winnen voor de brainstormsessie zelf. Wat blijkt, de meeste brainstormsessies worden niet effectief opgezet, waardoor je goede ideeën misloopt.

Brainstormen op wetenschappelijke basis

Om bedrijven hiermee te helpen hebben we de Innovation Booster ontwikkeld met onze expert creativiteit, Dr. Matthijs Baas van de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UvA. Er is veel onderzoek gedaan naar wat brainstormen ten goede komt en hoe het potentieel van de groep optimaal benut kan worden. Deze wetenschappelijke kennis hebben we gekoppeld aan de methode van AimAtArt om zo tot het beste resultaat te komen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Tipje van de sluier: diversiteit benutten om effectief te brainstormen
De Innovation Booster is een programma waarbij de deelnemers via diverse stappen en creatieve oefeningen tot innovatieve resultaten komen. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat diversiteit goed is voor een brainstormsessie. Maar wist je ook dat deze diversiteit amper wordt benut? Uit onderzoek blijkt namelijk dat de verschillende deelnemers hun unieke kennis niet gebruiken, maar dat ze gaan sparren over de punten die ze gemeenschappelijk hebben. De diversiteit blijft dus onbenut. De eerste stap van de Innovation Booster is dan ook dat elke deelnemer zijn/haar unieke kennis over het onderwerp deelt met de rest. Hierdoor ligt alle informatie direct op tafel en wordt de diversiteit daadwerkelijk gebruikt. Enkele andere onderdelen van de Innovation Booster zijn denkkader oprekken, voortborduren op elkaars ideeën, tijdsdruk en een positieve blik. Op een mooi vormgegeven spelbord met een instructiekaart en inspiratiekaarten kan elk team met elkaar aan de slag om tot verrassende resultaten te komen.

Met de Inspiratiekaart met meester uit de Gouden Eeuw werd het denkkader opgerekt om tot innovatieve ideeën te komen.In teams aan de slag met de Innovation Booster, de eerste ideeën worden genoteerd.

Innovation Booster gebruikt om in te spelen op de toekomst

Afgelopen vrijdag bogen een kleine 200 medewerkers van de Nederlandse vestiging van ruimtevaartbedrijf Airbus Defence and Space zich met de Innovation Booster over mogelijke ontwikkelingen voor hun bedrijf. Het primaire doel van de brainstorm was om met elkaar een open mindset te ervaren; briljante vondsten zouden een mooie bijverdienste zijn. In kleine teams lieten de deelnemers zich inspireren door de meesters van de Gouden Eeuw. De periode waarin Nederland floreerde op het gebied van innovatie. Via Rembrandt, Heda en Avercamp werd het denkkader opgerekt. De verschillende stappen, zoals ideeën selecteren en hieraan iets toevoegen om ze nog innovatiever of bruikbaarder te maken, hielpen hen in het brainstormproces.
Naast een dynamische teamervaring, zorgde de Innovation Booster ervoor dat de – voornamelijk hoogopgeleide technische – medewerkers tot 48 originele ideeën kwamen, die in een volgende fase op bruikbaarheid worden getoetst. Het meest innovatieve team, dat een scherm tussen de aarde en zon bedacht om de zonnestralen naar aarde te kunnen sturen, ontving een prijs van een jury. De komende periode gaan ze bij Airbus Defence and Space aan de slag met het selecteren en verder uitwerken van de innovaties. De deelnemers beoordeelden het programma met een 8 gemiddeld. Kortom, een succes!

Wordt er bij jouw bedrijf ook veel gebrainstormd? Staat innovatie hoog op de agenda? En worden de medewerkers uitgedaagd om innovatiever te zijn? Neem contact op met Emily de Valk om meer te horen over onze Innovation Booster en hoe ook jullie innovaties kunnen gaan boosten.

Hacking the Habit

HACKING HABITAT: kunst-event over de invloed van technologie op ons dagelijkse werk

Big data, robotisering, blockchain, the internet of things en nog meer nieuwe technologie. Je kunt er niet omheen: er is een technologische revolutie aan de gang. En bedrijven beseffen heel goed dat ze mee moeten doen. Anders worden ze links en rechts ingehaald door concurrenten of hippe start-ups. Maar hoe groot is de impact eigenlijk? Op welke manier gaat het ons dagelijkse werkleven beïnvloeden? En hoe kunnen we überhaupt bijblijven? Naast commerciële uitdagingen, spelen er ook ethische kwesties. Want hoe ver reikt de controle van hightech netwerken over onze samenleving? Welke nieuwe machtsverhoudingen doemen op aan de horizon? En hoe verhoudt jouw bedrijf zich tot deze vragen?

Voor welke toekomstscenario’s gaat jouw organisatie?

Deze zoektocht staat centraal in HACKING HABITAT, een kunstmanifestatie waar creatieve denkers hun visie geven op onze technologische toekomst. Aan de hand van kunstwerken krijg je een verfrissende blik op mogelijke scenario’s voor jouw bedrijf of organisatie. AimAtArt organiseert interactieve programma’s om de dialoog over dit boeiende thema aan te zwengelen. Hoe blijf je als organisatie stevig overeind in de continue stroom aan veranderingen? Om te beginnen door creatiever te denken. Daarom trekken we in onze creatieve sessies parallellen tussen kunst en jouw specifieke werkpraktijk. Inclusief concrete actiepunten.

Kies de sessie die het beste bij jullie past:

1. Discovery – Tour
Wat is de mogelijke impact van technologische ontwikkelingen op onze business? Welke onderdelen kunnen we hiermee verbeteren? Wat is ons standpunt ten aanzien van privacy, robotisering, big data, etcetera? Ga met de ‘Discovery -Tour’ op ontdekkingstocht langs diverse kunstwerken. Open het gesprek over prangende kwesties en ontdek hoe jouw organisatie zich daartoe verhoudt. En daar in de toekomst op in kan spelen.
2. What’s in it for us – Tour
Zijn jullie je al bewust van de impact op jullie bedrijfsmodel? Ga dan mee met de ‘What’s in it for us –Tour’. In deze tour zijn kunstwerken opgenomen met vooruitstrevende inhoud. Op welke manier kunnen wij deze vergezichten naar ons bedrijf vertalen? Hoe zorgen we dat we op de troepen vooruit blijven lopen? En hoe bouwen we ons eigen habitat?

Maak je organisatie klaar voor de toekomst, meld je aan voor HACKING HABITAT!

HACKING HABITAT vindt vanaf vrijdag 26 februari tot juni plaats in de voormalige gevangenis in Utrecht. Meer dan tachtig kunstenaars en dertig wetenschappers, sprekers en auteurs laten er hun licht schijnen over de rol van technologie in ons leven. Ontdek toekomstkansen voor jouw organisatie, mis deze kans niet! Benieuwd naar hoe zo’n programma eruit ziet? Neem contact op met emily.devalk@aimatart.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Train je rechter hersenhelft

Train je rechter hersenhelft: daar ga je het verschil mee maken

Over een paar jaar hebben robots meer dan de helft van het mensenwerk overgenomen. Het lijkt een enge sci-fi-film. Zo’n beetje alles wordt geautomatiseerd. Zijn mensen over een jaar of vijftien overbodig op de arbeidsmarkt? Emilie Vermeer en Emily de Valk maken zich hierover niet zo’n zorgen. “Mensen zijn inventief, hebben inlevingsvermogen en zijn in staat creatieve oplossingen te bedenken. Maar dan moet je wel hard werken aan je creativiteit. En die vind je in je rechter hersenhelft.

Het geheim van creatief denken

Hoe reageer ik op de ongelooflijk snelle veranderingen in mijn markt? Wat is mijn toegevoegde waarde als steeds meer werk door machines wordt gedaan? Hoe bedenk ik zelf iets nieuws voor mijn doelgroep? Hoe los ik complexe problemen op? Elke professional heeft met dit soort vragen te maken. In welke branche je ook werkt, of je nu junior of senior bent. Emilie en Emily zijn partners van creatief trainingsbureau AimAtArt. Ze leren professionals creatiever te denken. Hun filosofie en aanpak zijn eenvoudig, maar ongelooflijk effectief. Het geheim?

Kunst daagt het bedrijfsleven uit

Leren kijken als een kunstenaar, dat is eigenlijk alles. Klinkt makkelijk, maar ga het maar eens doen. AimAtArt koppelt kunst aan het bedrijfsleven. Waarom? Kunst daagt uit en dat is precies waar de meeste professionals behoefte aan hebben. In onze trainingen staan bestaande kunstwerken centraal. We leren hoe je kunt kijken naar de meest bizarre, mooie, lelijke, nietszeggende, grappige uitingen van creatieve geesten. Dit doen we om mensen los te weken van hun routine. Als je elke dag hetzelfde doet op dezelfde manier, ontwikkel je je niet echt. Je stompt zelfs af.

Routine is funest om vooruit te komen

Volgens Emily de Valk doorbreek je heel eenvoudig je dagelijkse routine. Door een andere route naar kantoor te nemen bijvoorbeeld. “Klinkt makkelijk, maar de meeste mensen zetten zichzelf elke dag weer op de automatische piloot. Het kan nog simpeler: draag je horloge eens om je andere pols. Of kook iets wat je nog nooit hebt gekookt. We proberen met onze trainingen mensen te ontregelen. En iedereen weet dat je vanuit zo’n situatie in staat bent om schitterende nieuwe dingen te ontwikkelen: een product, een oplossing voor een probleem en nog veel meer.

Laat je ontregelen op 12 november bij #kennisenkunde

Elk mens is van nature creatief. Kijk maar naar kinderen. In de loop van een mensenleven wordt die creativiteit er meestal bruut uitgeramd door de maatschappij. Dat is niet alleen zonde, het houdt zelfs groei tegen. Meld je nu aan voor de powersessie van #KennisEnKunde op 12 november en laat je ontregelen door Emily en Emilie

 

Dit artikel is geschreven door Bas van Veen, copywriter voor DPA. Het artikel verscheen eerder op de site van Kennis & Kunde.

Experimenteren kan je leren van Miró

Experimenteren was voor de Spaanse kunstenaar Joan Miró en de Cobra kunstenaars de belangrijkste bron voor vernieuwing. Ze experimenteerden met materialen, kleuren, werkwijzen en vormen. De kunstenaars benaderden het maken van kunst op een speelse en experimentele manier. Hierdoor hebben zij grenzen doorbroken en vernieuwing gerealiseerd.

Het Cobra Museum presenteert van 9 oktober tot en met 31 januari de blockbuster tentoonstelling ‘Miró & Cobra: Een experimenteel spel’. Benut deze prachtige inspiratiebron voor vernieuwing!

Speciaal voor deze tentoonstelling hebben we een samenwerking met het Cobra Museum waarbij we gereduceerde pakketten aanbieden voor op maat gemaakte groepsprogramma’s. De brug wordt geslagen vanuit experimenteren in de kunst naar vernieuwing binnen jouw bedrijf of team. Wat kan experimenteren ons opleveren? En hoe kunnen we dat implementeren? 

Welk programma past het beste bij jouw vraag?

I Experimenteren in a nutshell 
* Geschikt voor: team- en heidag, 2 uur
* Interactieve sessie rondom 5 tot 8 kunstwerken,
* A.d.h.v. kunstwerken blikveld verbreden, nieuwe ideeën opdoen en uitwisselen. Afsluitend wordt de slag gemaakt naar de dagelijkse praktijk.

II  Experimenteren activeren
* Geschikt voor: team- en heidag, dagdeel
* Verdiepende interactieve tour langs 5 tot 8 kunstwerken,
* A.d.h.v. kunstwerken blikveld verbreden en inspiratie opdoen,
* Creatieve experimenteer-opdracht en de brug slaan naar de praktijk.

II  Leren experimenteren; van idee tot uitvoering
* Geschikt voor: teamsessie, 3 dagdelen
* Op maat gemaakt traject waarin theorie, experiment, interactie en reflectie elkaar afwisselen,
* Experiment rondom eigen vraagstuk opgezet en uitgevoerd,
* Handvatten voor het opzetten van en reflecteren op experimenten aangeleerd, zodat je dit in de toekomst zelf kan doen.

Cobra Klantbeleving-vertaald-naar-een-abstract-schilderij Camera

‘Miró & Cobra: een experimenteel spel in de kunst’ is de grootste Miró tentoonstelling sinds 59 jaar in Nederland. Ruim 100 kunstwerken van Miró worden gecombineerd met 80 werken van verschillende Cobra kunstenaars zoals Karel Appel, Asger Jorn, Constant en Pierre Alechinsky. Alle programma’s kunnen worden afgesloten met een borrel of diner tussen de kunstwerken van de Cobra collectie.

Benieuwd hoe deze programma’s vernieuwing kunnen brengen in jouw team of organisatie?
Neem contact op met emily.devalk@aimatart.nl voor onze creatieve ideeën en een vrijblijvende offerte.

Creativiteit stimuleren met GET INNOVATED

Inspiratie vind je overal: in de wereld om je heen en in de mensen die je treft. Het is echter de kunst om het op te merken en succesvol toe te passen. Hiervoor is lef en een out-of-the-box-denkmentaliteit vereist. Durf jij als Mickey Mouse naar je business case te kijken?

Perspectiefwisseling

Kijken door de ogen van Mickey Mouse, waarschijnlijk niet iets wat je dagelijks doet. Toch is het zeer waardevol om je creativiteit in te zetten en de business case vanuit een ander perspectief te benaderen. Door perspectiefwisseling kom je tot andere inzichten en nieuwe ideeën. Maar hoe wissel je van perspectief in een veeleisende baan? En hoe zet je de creatieve ideeën die daaruit voortkomen om tot concrete acties? Op deze en andere vragen kregen young professionals antwoord tijdens het inspirerende event GET INNOVATED, georganiseerd door GET LOST – art route en AimAtArt. Ruim 50 young professionals van o.a Nestlé, OVG, De Brauw Blackstone Westbroek en Houthoff Buruma deden mee aan GET INNOVATED.

Veranderde wereld vraagt om creativiteit

Het doel van deze middag was om de nieuwe generatie het belang van creativiteit in de huidige tijd te laten inzien en hun eigen creatief denkvermogen te stimuleren. De young professionals werden bij binnenkomst in De Nieuwe Poort direct geprikkeld door een creatieve weergave van de Zuidas (zie afbeelding). Dit kunstwerk bestond uit gekleurde post-its die o.a. dienst deden als naambordjes. Naarmate de hoeveelheid aanwezige young professionals toenam, hoe abstracter het kunstwerk werd. Na deze creatieve binnenkomer, opende dagvoorzitter Willem-Paul Logman het programma en gaf Emily de Valk van AimAtArt een krachtige pitch over het belang van creativiteit. Door technologische ontwikkelingen verandert de wereld en zijn andere succesfactoren, zoals creativiteit, doorslaggevend. Lees hier meer over in dit artikel.

GET INNOVATED - zuidas, post-its voorkant cases Kunstenaar Jasper Krabbé aan het woord

Kunstenaar Jasper Krabbé als wervelende inspiratiebron

Innovatie en creativiteit zijn onlosmakelijk verbonden met de kunstwereld. Kunstenaar Jasper Krabbé deelde daarom in een meeslepend en persoonlijk verhaal zijn gedachten hierover. Met een aanzienlijke dosis energie nam hij de young professionals mee in zijn kunstzinnige kijk op de wereld. Een kunstenaar moet voortdurend innoverend denken, er moet immers iets worden bedacht wat nog niet eerder is gemaakt. Hoe komt een kunstenaar als Krabbé aan zijn inspiratie? Allerlei verschillende inspiratiebronnen kunnen volgens Krabbé de aanleiding zijn tot creatief denken. Vaak begint het met enthousiasme en verwondering. Krabbé wordt bijvoorbeeld zowel enthousiast van het snijden van een ui als van een herinnering aan een jaren ’70 caravan. Krabbé kan zijn voelsprieten niet uitzetten: alles en iedereen vormt inspiratie. Als een enthousiasteling pur sang bekijkt hij de wereld alsof hij deze voor het eerst ziet. Als kunstenaar besteedt Krabbé aandacht aan dingen die andere mensen nauwelijks opvallen. Deze inspiratie verwerkt hij in zijn tekeningen, foto’s of schilderijen. Tijdens zijn maakproces hoopt hij op iets onverwachts omdat hierdoor dingen kunnen ontstaan die je van te voren niet had kunnen bedenken. Krabbé tipt daarom: durf het toeval toe te laten.

Creatieve voelsprieten activeren

Dankzij het enthousiaste verhaal van Krabbé werden de young professionals gestimuleerd hun creatieve voelsprieten te activeren. Krabbés credo is niet voor niets: je hoeft geen kunstenaar te zijn om creatief te kunnen denken. Door het aansluitende bezoek aan de GET LOST – art route op de Zuidas, kon deze creatieve manier van denken direct in de praktijk worden gebracht. De kunstwerken werden bekeken en besproken volgens onze methode. De kunstenaarsblik zorgde voor nieuwe perspectieven. Op de terugweg keek iedereen met andere ogen naar de Zuidas en ware kunstenaars ontpopten zich. Zo zagen de deelnemers voor het eerst de verschillende kleuren in het asfalt en kregen informatiebordjes andere betekenissen. Bij terugkomst werden de ‘nieuwe kunstenaars’ gevraagd hun post-its op hun eigen manier weer op het kunstwerk te plakken. Op deze manier ontstond er een nieuwe representatie van de Zuidas.

Creativiteit stimuleren

Vernieuwing is niet alleen van belang voor kunstenaars: vernieuwing is ook cruciaal binnen het bedrijfsleven. De hoeveelheid nieuwe inzichten werd vergroot dankzij de levendige paneldiscussie met de experts. In dit panel deelden Anna Glaumann, innovatiemanger bij Heineken, dr. Matthijs Baas van de UvA en gespecialiseerd in creativiteit, Katrien van de Linde van het Stedelijk Museum Amsterdam en Jasper Krabbé hun ervaringen en visie op dit gebied. Zij concludeerden: creativiteit komt niet zomaar aanwaaien. Het is essentieel om met een actieve en nieuwsgierige houding open te staan voor verandering. Ook is concentratie, hard werken en het lef om fouten durven te maken vereist. De grootste killer voor creativiteit is namelijk angst. Mensen durven vaak niet hun creatieve ideeën te delen en dat is zonde. Forceer daarom eens het out-of-the-box denken tijdens een brainstorm. Vraag jezelf eens af op welke manier oma dit vraagstuk zou oplossen? En weleens nagedacht wat je zou doen als het essentieelste element van jullie product niet meer zou bestaan? Er zullen gegarandeerd nieuwe ideeën ontstaan.
De meeste inspiratie doe je niet lezend achter je computerscherm op. Probeer jezelf daarom regelmatig te prikkelen. Neem morgenochtend een andere route naar je werk. Luister na de lunch eens naar een andere radiozender. Durf weer te tekenen en visualiseer een ingewikkelde case. Neem je omgeving tijdens een wandeling bewust in je op. Je gaat ongetwijfeld nieuwe dingen zien. Heb je zelf het effect van creativiteit ervaren? Wijs anderen dan ook op de voorbeelden. Je haalt hierdoor meer uit jezelf en meer uit elkaar. De voorwaarde voor een creatieve voedingsbodem bij jou op kantoor? Ervoor zorgen dat de creatieve vlam in iedereen blijft wakkeren.

Met een kunstenaarsblik naar de Zuidas kijken Eindresultaat creatieve interventie Young Professionals en kunst Het panel spreekt over creativiteit en innovatie

GET INNOVATED

Je hebt een carrière bij een groot bedrijf of een gerenommeerd kantoor. Toen je startte had je frisse en creatieve ideeën en hoopte deze uit te gaan voeren. Echter word je ook opgeslokt door een hoge werkdruk, begaande paden en dingen die al jaren zo gaan. Dat is zonde, want innovatie is dé manier waardoor bedrijven kunnen groeien en jij je kan onderscheiden.

Wil jij creatief leren denken?
Wil jij weten wat creativiteit jou te bieden heeft en hoe je dat kan toepassen in je werk? Meld je dan nu aan voor GET INNOVATED via getinnovated@aimatart.nl!

Laat je in één middag inspireren door de experts op het gebied van creativiteit:
* Ontdek waar je inspiratie kan vinden en hoe je dat kan toepassen,
* Leer over creativiteit binnen vaste structuren en hoe je dat zelf kan stimuleren,
* Ontmoet andere young professionals, interactie verzekerd,
* Een niet te missen event voor de young professional die zijn/haar creatieve potentieel wilt ontplooien.

Bekijk hieronder het programma en houd onze Facebook in de gaten voor updates over de experts en voorproefjes op het programma.

none

Innovation Summer Programs

GET LOST & GET INSPIRED!

Innovatie stimuleren

Werk jij op de Zuidas en kan jouw team wel een innovatie boost gebruiken? Of is er behoefte aan een andere manier om met elkaar in gesprek te komen en tot andere oplossingen te komen?
Grijp deze zomer de unieke kans om jullie innovatiekracht op een gemakkelijke manier te vergroten! Wij bieden i.s.m. GET LOST – art route Innovation Summer Programs aan op loopafstand van je kantoor!

Wat leveren de Innovation Summer Programs op?
* Nieuwe inzichten op een specifieke case (bijv. samenwerking, visie, identiteit),
* Vernieuwende denkmethodes aangeleerd; vergroting innovatiekracht,
* Concrete actiepunten om mee aan de slag te gaan.

Kies welk programma het beste bij jouw team past:

I  Get Lost Boost (duur: 1 uur)
* Geschikt voor: inspiratielunch en brainstormsessie,
* In korte tijd een energieke en inspirerende boost,
* A.d.h.v. 2 kunstwerken op een vernieuwende manier in gesprek over een door jou gekozen onderwerp.

II  Inspiration Session (duur: dagdeel)
* Geschikt voor: team- en heidag,
* Verdiepende interactieve sessie (langs 5 tot 8 kunstwerken),
* A.d.h.v. kunstwerken blikveld verbreden en inspiratie opdoen,
* Aansluitende opdracht: zelf aan de slag met creativiteit.

III  Total Change (duur: Traject van 3 dagdelen)
* Geschikt voor: visievorming of veranderproces,
* Op maat gemaakt traject waarin theorie, experiment, interactie en reflectie elkaar afwisselen,
* Andere manieren van denken geactiveerd voor de lange termijn.

Maatwerk
Alle programma’s zijn maatwerk en worden samengesteld rondom jullie specifieke vraag. Programma’s starten vanaf € 500, – excl. btw. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden met Emily de Valk via 06-45144509 of emily.devalk@aimatart.nl.

Voor wie?
Teams die werkzaam zijn op de Zuidas en de innovatie binnen het team willen stimuleren.

Waar?
De kunstwerken van het project GET LOST – art route op de Zuidas dienen als basis.

The Horse is Back

Een voorbeeld is dit kunstwerk dat naast de rechtbank staat. Het gaat over een bronzen paard dat in 2012 van zijn sokkel werd gestolen. De politie vond het paard enkele maanden later in stukken gehakt terug. Eén van de daders kreeg berouw en bezocht de zonen van de kunstenaar. Hij had zich niet gerealiseerd hoeveel verdriet de vernieling zou geven. Het kunstwerk gaat o.a. over waarde. Een kilo brons brengt ongeveer 6 euro op, dit is niks vergeleken met de waarde die veel mensen toedichten aan het paard. Vragen die vanuit dit werk besproken kunnen worden zijn:

  * Welke verschillende waardes kent jullie product of dienst? Welke waarde zal in de toekomst steeds belangrijker worden? En op welke manier kunnen jullie daarop inspelen?

GET LOST – art route:
GET LOST-art route genereert kunst in openbare ruimte door bedrijfsleven en jonge kunstenaars samen te laten werken. De eerste GET LOST–art route vindt plaats t/m 25 september 2015 op de Amsterdamse Zuidas.

Get lost art route

FOTO get lost