Waardevolle fouten

Succes of mislukking?

Tegenwoordig moeten we alsmaar beter worden, presteren en goede resultaten laten zien. Toch heeft iedereen wel eens een slechte dag. Om een succesvol en innovatief bedrijf te kunnen zijn, is het noodzakelijk om ook eens de mist in te gaan. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat het heel nuttig en waardevol is om fouten te maken. Zodra je stopt met fouten maken, stop je met leren en innoveren. Maar is er binnen organisaties nog ruimte om fouten te maken? Mogen we onze zwakke kant laten zien? En wat betekent het om in een prestatiecultuur te werken? Veel kunstenaars houden zich bezig met deze kwetsbare kant van de mens. Daar kan het bedrijfsleven veel van leren, want je fouten toegeven, dat blijkt een moeilijke opgave.

De sterke kant van zwakte

Onderzoekers van de Stanford Universiteit stellen dat de meest succesvolle organisaties ten minste één ding gemeen hebben: een psychologisch veilig klimaat. Oftewel, een werkomgeving waar mensen zich veilig voelen om fouten te maken en experiment wordt gestimuleerd. Het creëren van een groeicultuur is essentieel voor innovatie binnen een bedrijf. Zelfs als dat betekent dat er regelmatig fouten worden gemaakt. Door altijd maar fouten te willen voorkomen, blijf je hangen in herhaling. Je doet wat je altijd al deed en zal zo niet vernieuwen, innoveren of uitgedaagd worden. Wanneer we toestemming hebben om deze ‘zwakke’ kant te laten zien, neemt de motivatie, veerkracht, humor en oplossingsgerichtheid toe. Stuk voor stuk elementen die aan de basis liggen van creativiteit. Het omarmen van onzekerheden en tekortkomingen is dus een manier om een groeicultuur te stimuleren. Ook volgens de Nederlandse kunstenares Melanie Bonajo moeten we meer plaatsmaken voor mislukkingen en de reflectie daarop.

Omarm tekortkomingen

In de fotoserie ‘anti-selfie’ laat Bonajo haar kwetsbare kant zien. Zoals de titel al verraadt, heeft ze bovenstaande foto van zichzelf genomen. Een close-up van haar behuilde gezicht en rode ogen benadrukken haar breekbare positie. Ze zoekt bescherming in de groene deken die om haar hoofd is gewikkeld. Dit is een heel ander beeld van hoe ze zichzelf normaal presenteert: sterk, moedig en zelfverzekerd. In het bedrijfsleven overheerst er ook een prestatiecultuur, maar de eeuwige nadruk op kracht en perfectie is aan het verschuiven. Er is meer aandacht voor minder succesvolle prestaties en periodes. Zoals Bonajo met dit zelfportret laat zien, moet je sterk zijn om je zwakte te durven tonen. Het verreist moed en zelfkennis om je fouten toe te geven.

Maak fouten!

Het is menselijk om fouten te maken. Vaak stoppen we deze ‘blunders’ weg. Terwijl het omarmen van je vergissingen juist kan helpen om te groeien. Kun jij je herinneren wanneer je voor het laatst een fout maakte op het werk? Wat waren de consequenties daarvan? Kenmerkt jouw organisatie zich als een groeicultuur of een prestatiecultuur? Ongeacht hoe groot of ingrijpend veranderingen zijn, elke fout is waardevol. Tenminste, áls een organisatie het toelaat.

Credits Afbeeldingen:

Afbeelding 1: Melanie Bonajo, ‘Anti-selfie’, 2013

AimAtArt

Bekijk de wereld door de ogen van Hockney!

Het was overal in het nieuws en bijna niet te missen: de nieuwe tentoonstelling over David Hockney en Vincent van Gogh. Ook wij van AimAtArt willen nog iets toevoegen aan wat er al over deze bijzondere kunstenaar is gezegd en geschreven. Hockney heeft ons weer even wakker geschud en nieuwe perspectieven laten zien. Iets waarin we normaal gesproken juist onze klanten begeleiden. Een ware eye-opener!

Eerst even een korte introductie op de tentoonstelling. Daarin worden de gelijkenissen tussen Hockney en Van Gogh benadrukt. Beide kunstenaars hebben hun inspiratie uit de natuur gehaald, en dat is goed terug te zien in hun werk. Grootse landschappen of juist gedetailleerde tekeningen van planten en bloemen. De liefde voor de natuur spat er vanaf.

AimAtArt

Écht kijken

“I’ve always found the world quite beautiful, looking at it. Just looking. And that’s an important thing I share with Vincent van Gogh: we both really, really enjoy looking at the world.”

Aldus Hockney. Volgens hem begint het allemaal met kijken. Het is belangrijk om goed te kijken en niet alleen de oppervlakte van de dingen om je heen te zien. Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat een grijze weg niet alleen maar grijs is, maar ook paars en blauw. Zijn werken bestaan uit felle kleuren en zijn een feest om naar te kijken. Het begin van de lente staat er in centraal. Dan is de natuur in bloei en op haar mooist. De schilderijen van Hockney lijken zelf ook in bloei te staan. Het plezier waarmee de kunstenaar de werken gemaakt heeft, is er duidelijk in terug te zien.

Een nieuwe blik

Les één is dus: heel goed kijken. Maar er is nog meer dat we van Hockney kunnen leren. Het feit dat hij vandaag de dag zulke landschappen schildert is eigenlijk heel bijzonder. Dit genre wordt namelijk als saai en ouderwets gezien, kortom: als iets van vroeger, waar we nu voorbij zijn. Hockney laat juist een nieuwe blik op de ‘saaie’ landschappen zien. Volgens hem is dit helemaal geen saai thema, maar is de verbeelding ervan saai. Het gaat erom hoe je ernaar kijkt, en wat je laat zien. Hier gebruikt hij ook nieuwe technieken voor, zoals een app op de iPad. Welke les we hieruit kunnen trekken? Probeer eens met een andere blik naar iets vervelends of saais binnen je eigen werk te kijken. En zoom juist in op het element dat daarin nuttig, mooi of goed is. Door dat te doen, komt het al in een heel ander daglicht te staan.

AimAtArt

Nieuwe perspectieven

Binnen alle werken in de tentoonstelling speelt Hockney met perspectief. Hij gebruikt niet, zoals traditioneel is binnen de schilderkunst, een verdwijnpunt, maar schildert de dingen zoals we ze zouden zien. Daarom ‘klopt’ het niet allemaal, omdat hij vanuit verschillende hoeken schildert. Toch komt het wel overeen met de werkelijkheid. Als we naar een boom kijken, blijven we niet naar één punt staren, maar wisselt onze blik ook steeds. We hebben telkens een ander perspectief. En dat is een laatste goede les: blijf steeds nieuwe perspectieven uitproberen. Op die manier zie je steeds iets anders, en dat is belangrijk om fris te blijven en jezelf te kunnen ontwikkelen. En last but not least: heb plezier! Dat heeft Hockney overduidelijk ook gehad. Op zijn oude dag (hij is 81!) is hij nog steeds ontzettend enthousiast over zijn werk en schildert hij er nog op los. Doe dus morgen naar je werk een Hockney-bril op en ga aan de slag!

De tentoonstelling Hockney – Van Gogh: The Joy of Nature is t/m 26 mei 2019 in het Van Gogh Museum in Amsterdam te zien.

Credits afbeeldingen:

Afbeelding 1: ‘David Hockney’, Van Gogh Museum Amsterdam

Afbeelding 2: David Hockney, ‘Het aanbreken van de lente in Woldgate’, 2011, Van Gogh Museum Amsterdam

AimAtArt

Deel 3: De kracht van proactiviteit

Dit artikel hoort bij een reeks artikelen rondom de resultaten van ons onderzoek naar idee implementatie. Proactiviteit is het uitdagen van de normale gang van zaken door actief het initiatief te nemen om de huidige situatie te verbeteren. In het najaar van 2018 heeft AimAtArt samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die een rol spelen bij het bevorderen van idee implementatie, zo is er gekeken naar de rol van het promoten van ideeën, de diversiteit van interne netwerken en proactiviteit. In dit artikel vertellen we jou graag wat meer over het belang van proactiviteit om idee implementatie te stimuleren en te waarborgen.

Proactief ideeën implementeren

Als mensen hoog scoren op proactiviteit betekent dit dat mensen niet alleen zelfstartend zijn, maar ook doorzetters. Daarnaast zoeken proactieve mensen altijd nieuwe manieren om dingen beter te doen. Proactief gedrag zou in het bijzonder kunnen bijdragen aan het implementeren van nieuwe ideeën. Hiervoor moet je vaak namelijk een paar interne barrières overwinnen, zoals het vinden van de juiste mensen. Daarom hebben we gekeken naar de relatie tussen proactiviteit en idee implementatie. Uit onze resultaten blijkt dat proactiviteit en idee implementatie inderdaad positief gerelateerd zijn. Dit benadrukt het belang van proactiviteit om innovatie van de grond te krijgen. Ander onderzoek laat zien dat proactiviteit ook leidt tot het zoeken van feedback, het ontwikkelen van relaties, flexibel zijn en het om kunnen gaan met snel veranderende situaties. Kortom, een belangrijke eigenschap om in huis te hebben.

Durf, start, doe!

Om nieuwe ideeën geïmplementeerd te krijgen is het dus belangrijk om proactief te zijn. Dus wees niet bang om initiatief te nemen of om te beginnen met een nieuw project. Pak het op en ga rennen met jouw idee! Soms moet je gewoon de stap nemen om te beginnen en dan volgt de rest. Om deze stap makkelijker te maken dienen organisaties proactiviteit te stimuleren en te belonen. Dit kan onder andere via leidinggevenden. Door als manager het goede voorbeeld te geven en collega’s te stimuleren om mee te denken over nieuwe oplossingen kan dit gedrag geactiveerd worden. Bovendien is het belangrijk dat managers dit gedrag belonen door bijvoorbeeld waardering hierover uit te spreken. Vooral in de huidige snel veranderende werkomgeving is het belangrijk dat organisaties flexibel zijn en zichzelf continu verbeteren. Organisaties zouden daarom kunnen overwegen om de nieuwe generatie werknemers te werven en te selecteren op basis van proactiviteit.

Inzicht krijgen in jullie innovatie cultuur?

Wil jij weten hoe het staat met jullie innovatiecultuur? En hoe deze het individu ondersteunt? AimAtArt brengt jullie innovatiecultuur in kaart. Hiervoor kijken we naar drie niveaus: het individu, het team en de organisatie. Voor meer informatie neem contact op met Emilie Vermeer. Interesse in hoe andere factoren bijdragen aan idee implementatie? Lees hier meer weten over de rol van diversiteit en innovatie.

Nieuwsgierig naar de eerdere resultaten?

Dit is het laatste artikel in de drieluik over de bijdrage van idee promotie aan idee implementatie. Lees ook on eerste artikel ideeën implementeren, graag, maar hoe? In ons tweede artikel lees je over het belang van het hebben van een divers netwerk.

Deel 2: Hoe belangrijk is een divers intern netwerk voor innovatie?

Dit artikel bouwt voort op ons eerste artikel rondom de resultaten van het onderzoek naar idee implementatie. Het bedenken en genereren van nieuwe ideeën is een van de eerste stappen van innovatie. AimAtArt merkt dat organisaties hier steeds meer op inzetten. Een goed teken, maar om waarde toe te voegen is het belangrijk dat deze ideeën ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. In het najaar van 2018 heeft AimAtArt samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij het bevorderen van idee implementatie. In dit artikel duiken we in de rol van een divers netwerk voor het bevorderen van innovatie.

Het belang van netwerkdiversiteit

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de rol van interne netwerken en hoe dit kan bijdragen aan innovatie. In ons onderzoek hebben in het bijzonder gekeken naar de rol van een divers netwerk. Met een divers netwerk wordt bedoeld in hoeverre iemand connecties heeft met collega’s actief op verschillende plekken binnen de organisatie. Bijvoorbeeld connecties van andere afdelingen of lagen, zoals iemand die werkt bij HR of een lid van het managementteam. Uit eerdere studies blijkt dat het hebben van een divers netwerk bijdraagt aan het delen van nieuwe inzichten, hetgeen creativiteit verhoogd. Op deze manier draagt contact met verschillende mensen ook bij aan het genereren van meer creatieve ideeën. Maar draagt een divers netwerk ook bij aan het promoten van nieuwe ideeën? Dit hebben wij onderzocht. Onverwachts, vonden wij dat het hebben van een divers netwerk niet direct bijdraagt aan een effectievere idee promotie. Andere factoren spelen dus blijkbaar een grotere rol. Zo is het pitchen van je idee aan de juiste mensen misschien veel belangrijker. Of draagt een divers netwerk niet bij aan idee promotie, maar dat je juist met een selecte kleine groep de laatste stap moet maken van concept naar implementatie.

Meer diversiteit, meer creatieve ideeën

Het hebben van een divers netwerk draagt dus niet bij aan het promoten van nieuwe ideeën. Maar het hebben van een divers netwerk en het interacteren met verschillende mensen is wel belangrijk om creativiteit te stimuleren. Dus als je een nieuwe oplossing zoekt of een brainstorm organiseert, betrek dan verschillende mensen actief van verschillende afdelingen en lagen van de organisatie. Juist door contact te hebben met mensen met andere achtergronden, invalshoeken en perspectieven wordt er unieke kennis gedeeld, wat creativiteit activeert. Dus zorg ervoor dat mensen de kans krijgen om nieuwe collega’s te ontmoeten uit andere domeinen, om zo een breder netwerk te ontwikkelen en kennisdeling te stimuleren. Bijvoorbeeld door het organiseren van interne sociale evenementen.

Nieuwe ideeën waarborgen

Ligt de focus binnen jouw organisatie op het genereren van nieuwe ideeën, het daadwerkelijk implementeren van deze ideeën of op beide? AimAtArt ondersteunt organisaties met zowel het stimuleren van creatieve ideeën als het implementeren hiervan. Voor meer informatie neem contact op met Emily de Valk.

Nieuwsgierig naar de andere resultaten?

Interesse in hoe het promoten van ideeën bijdraagt aan idee implementatie? Lees dan ons eerste artikel in deze reeks: ideeën implementeren, graag, maar hoe? Lees ook het laatste artikel rondom dit onderzoek. Hier gaan we in op de kracht van proactiviteit.

implementeren van nieuwe ideeën

Deel 1: Ideeën implementeren, graag! Maar hoe?

Het implementeren van nieuwe ideeën is een grote uitdaging voor organisaties. 50% van de idee implementaties blijkt onsuccesvol. In het najaar van 2018 heeft AimAtArt samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij de implementatie van ideeën. Lees in dit artikel de belangrijkste conclusies rondom idee promotie.

Hoe meer promotie, hoe meer implementatie

Mensen die nieuwe ideeën promoten binnen organisaties worden ‘champions’ genoemd. Door persistent en actief nieuwe ideeën te promoten, de voordelen van het idee onder de aandacht te brengen en verschillende mensen te betrekken, creëren champions niet alleen steun, maar ontstaat er ook een positieve houding ten opzichte van het nieuwe idee. Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat het promoten van nieuwe ideeën positief gerelateerd is aan het implementeren van nieuwe ideeën. Dus hoe meer ideeën gepromoot worden, hoe vaker deze ook geïmplementeerd worden. Daarnaast identificeren we twee trends uit de data. Ten eerste hebben mensen de neiging om ideeën eerder bij collega’s te promoten waar ze dagelijks contact mee hebben en een sterke band mee hebben opgebouwd. Ten tweede promoten mensen vaker ideeën bij soortgelijken, zoals directe collega’s of collega’s van een andere afdeling dan bij leidinggevenden, hoger management en klanten.

Become a champion!

Bij wie promoot jij ideeën binnen de organisatie? Om het implementeren van nieuwe ideeën te stimuleren en te waarborgen is het dus van belang om nieuwe ideeën te promoten. Kortom, word een champion! Als je achter een nieuw idee staat, ga er dan mee aan de slag. Breng nieuwe ideeën onder de aandacht en probeer hierbij niet alleen het idee te promoten bij soortgelijken, maar ook bij de ‘beslismakers’ en klanten. Zo creëer je niet alleen steun om het nieuwe idee te implementeren maar krijg eventueel ook toegang tot de middelen om je concept daadwerkelijk te ontwikkelen tot bijvoorbeeld een nieuw product, procedure of dienst.

implementeren van nieuwe ideeën
Faciliteer idee promotie

Verder draagt een individu niet alleen de verantwoordelijkheid om nieuwe ideeën verder te brengen. De organisatie moet dit ook faciliteren. Als organisatie is het daarom belangrijk om het promoten van nieuwe ideeën te waarborgen in de cultuur. Dus creëer bijvoorbeeld een platform waar ideeën gedeeld en gepitcht kunnen worden. Of implementeer standaardprocedures om mensen te ondersteunen met de stappen van idee naar innovatie. Verder is het natuurlijk helemaal mooi als mensen de kans en ruimte krijgen om met een klein team creatieve ideeën uit te werken tot innovaties!

Nieuwsgierig naar de andere resultaten?

In dit onderzoek is er ook gekeken naar de rol van een divers netwerk en de kracht van proactiviteit voor idee implementatie. Wil je meer willen weten over hoe je als leidinggevende idee promotie kan stimuleren? Lees dan hier meer.

Variatie brengt innovatie

Variatie brengt innovatie

Diversiteit voor iedereen!

Vandaag is internationale vrouwendag. En dan kan je er niet omheen te praten over diversiteit in het bedrijfsleven. Wij vinden natuurlijk dat die discussie niet alleen vandaag gevoerd moet worden, maar elke dag levend moet zijn. Diversiteit kan jouw organisatie namelijk ontzettend veel goeds brengen. Hierbij enkele voordelen op een rijtje: uit onderzoek van de Harvard Business School blijkt dat bedrijven met culturele verschillen op de werkvloer een hogere omzet hebben. Ook hebben bedrijven met een divers team betere overlevingskansen. En last but not least: deze organisaties zijn vernieuwender en creatiever dan organisaties met ‘eentonige’ teams. Een divers team vormt een optimale situatie die nieuwe en creatieve ideeën stimuleert. Maar met alleen een divers team inrichten ben je er nog niet, dat is pas stap 1. De volgende stap is om werknemers zo goed mogelijk met elkaar te laten samenwerken, en dit kan nog weleens een uitdaging zijn. Bijvoorbeeld door cultuur- of generatieverschillen.

Samenwerken binnen een divers team

Wat kun je zelf doen om diversiteit onder jouw personeel goed te laten verlopen? Een makkelijke, eerste stap is het creëren van inlevingsvermogen. Verplaats je in de ander. Door begrip voor elkaar te vergroten, zullen samenwerkingen soepeler verlopen. Want de voorwaarde van diversiteit is dat iedereen wordt gehoord en gezien. Elke werknemer heeft een eigen culturele en etnische achtergrond. Variatie op het gebied van gender, ras, religie, leeftijd of educatie brengt ook verschillende gewoontes mee. Uiteenlopende invalshoeken, werkmethodes, normen en waarden moeten op elkaar worden afgestemd. Wij gebruiken hiervoor graag voorbeelden uit de kunst, zoals dit werk van de Amerikaanse fotograaf Peter DeVito.

Variatie brengt innovatie

Let’s face it

De fotoserie ‘Personal’ bestaat uit portretten. Deze zijn opgedeeld in twee delen: het portret en een notitie geschreven door het model. Voor deze serie fotografeerde hij tientallen mensen, in verschillende soorten, maten en kleuren. Zijn modellen kregen woorden op hun gezicht geplakt door middel van stickers. Dit zijn opmerkingen die de modellen in het dagelijks leven krijgen. In het portret ‘Keenan Javon’ staat bijvoorbeeld ‘you can’t be black’. Op de foto zien we close-up foto van een jongeman met een witte huid en blond haar. De tekst rechts vertelt ons dat hij een Afrikaans-Amerikaanse albino man is. Het portret laat zien welke vooroordelen er heersen. Fotografie maakt dit visueel zichtbaar door deze minderheidsgroepen te portretteren. Door de woorden op hun gezicht te zien en de persoonlijke notitie te lezen, krijgt de kijker een idee van zijn wereld. De kijker wordt heel direct gevraagd zich in te leven in het model. Dit leidt tot meer begrip en respect voor hem.

Stimuleer innovatie door diversiteit

De fotoserie van Peter DeVito leert ons dat vooroordelen bestaan. Het laat ons nadenken over welk beeld wij zelf uitstralen. Wat is het beeld dat collega’s hebben van jou? Als jij model zou staan voor de fotograaf, welke woorden zouden aan jou worden geplakt? Het stellen van deze vragen, zorgt voor meer begrip en empathie voor elkaar. Wat een vereiste is voor het goed functioneren van een divers team. Hoe ga jij om met een diverse groep werknemers? En wat betekent een divers team voor jouw bedrijf?

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Credits afbeelding: Peter DeVito, ‘Keenan Javon’, 2018.
Out of Office

‘Out of office’: de impact van kunst op een werkomgeving

Omringd door kunst

Kunst is niet alleen in een museum of galerie te zien. Veel kantoren, vergaderruimtes en zelfs kantines hebben ook kunst aan de muur hangen. Elk jaar weer groeien de bedrijfscollecties. De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) schat het totaalaantal kunstwerken in bezit van bedrijven op een kwart miljoen. Kunst zou slechts zorgen voor een prettige werksfeer. Inmiddels is bekend dat kunst een grotere impact heeft. Kunst brengt discussies teweeg. Het kan inspirerend werken. En kunst laat nieuwe perspectieven zien. Maar werknemers weten vaak niet welke kunstwerken er in hun kantoor hangen. Ze zijn zich niet bewust van wat deze kunstwerken mogelijk betekenen. Of wat ze kunnen doen. Genoeg redenen om de tentoonstelling ‘Out of Office’ in het Singer Museum in Laren te bekijken.

Out of Office

De tentoonstelling is verdeeld over 9 zalen. Elke zaal heeft een eigen thema, zoals samenwerking of perspectief. Van schilderijen en foto´s tot installaties en sculpturen. In totaal zijn er 150 werken te zien uit collecties van onder meer Rabobank, KPN en Randstad. AimAtArt heeft vaak en veel met deze bedrijfscollecties gewerkt. Onze ervaring leert dat kunst helpt gedachten en afspraken te borgen. Want werknemers zien een kunstwerk elke dag. Zo herinnert kunst bijvoorbeeld aan de bedrijfsmentaliteit. Kunstwerken creëren ook een innovatieve en creatieve werkomgeving. Kunst in een museum verschilt dus van kunst in een vergaderruimte. Het doel is om werknemers te stimuleren en zo optimale resultaten te behalen. Daarbij wordt niet alleen brave en veilige kunst gebruikt. Ook uitdagende kunstwerken vullen de kantines en gangen van kantoorgebouwen. Kunst die je laat nadenken en op een andere manier leert kijken. Kunnen jouw werknemers optimaal presteren binnen hun werkomgeving? En hoe creëer jij een inspirerende werkomgeving binnen jouw organisatie? Neem een voorbeeld aan het volgende schilderij van Michael Raedecker.

'Out of Office': de impact van kunst op een werkomgeving


Wat heeft kunst te bieden?

Dit schilderij is onderdeel van de Rabo Kunstcollectie. Het kunstwerk van Michael Raedecker gaat over de manier van kijken. Bij een eerste blik op het schilderij worden zes ronde vormen op een wit doek zichtbaar. Na een tweede keer kijken, wordt het duidelijk dat het een luchtfoto is. De groene bolletjes blijken bomen te zijn. Het lijkt alsof je in een bos staat en omhoogkijkt. Raedecker laat hier de kracht van perspectief zien. Het schilderij nodigt uit om op een andere manier te kijken naar de wereld om ons heen. Het biedt een nieuw kader aan, door het compleet gekantelde perspectief. Het verlies van houvast en herkenbaarheid werkt inspirerend voor werknemers. Ze worden uitgedaagd om ook zelf eens een andere bril op te zetten.

De impact van bedrijfscollecties

Kunst laat ons op een andere manier kijken. Bestaande routines en vaste werkmethodes op kantoor worden doorbroken. Ook functioneert het als inspiratiebron. Binnen kantoorpanden, naast de koffieautomaat en in de gangen vervullen kunstwerken deze rol. Kunst is meer dan een brave decoratie op de muur. Het brengt inspiratie en vernieuwing met zich mee. Een inspirerende werkomgeving voor werknemers zorgt voor optimale prestaties. En zoals blijkt heeft kunst daar een grote impact op. Benieuwd naar het verhaal achter de kunstwerken die boven jouw bureau hangen? Of heeft jouw organisatie geen kunst aan de muur? Bezoek dan de tentoonstelling ‘Out of Office’ in het Singer Museum! Het zal je laten inzien hoe kunst impact kan hebben op jouw werknemers.

Credits afbeeldingen:
Michael Raedecker, ‘Down’, 2001.
Diversiteit en Saamhorigheid

Een lesje in diversiteit en saamhorigheid

Kunst en diversiteit
Diversiteit is een veelbesproken en belangrijk onderwerp. Uit bijna alle gesprekken met klanten in 2018 kwam ‘diversity’ als thema naar voren. Voor veel organisaties is een gemeenschappelijke identiteit net zo belangrijk als het benutten van ieders kwaliteiten en eigenschappen. Kunstenares Raquelle van Haver is ook helemaal in dit onderwerp gedoken. Van Haver reisde de hele wereld over en beleefde verschillende culturen en gewoonten. Daar kwam de bijzondere tentoonstelling ‘Spirits of the Soil’ uit voort. Het bezoeken van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam is een mooi startpunt voor een nieuwe kijk op het thema diversity.

‘We do not sleep as we parade through the night’
We leggen de focus op het allergrootste werk dat er te zien is: ‘We do not sleep as we parade through the night’. De titel zegt het al, dit werk is een feestje om naar te kijken. Het bedekt bijna een hele muur in het museum en er zijn zo’n 20 figuren op te zien. Ze zitten rondom een lange tafel te eten, te lachen en muziek te maken. Kortom: ze zijn met elkaar verbonden. Vanwege de compositie lijkt het te verwijzen naar een ander eeuwenoud en beroemd werk waarin figuren rondom een lange tafel zitten: Het Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci. Wat ook opvalt, is de techniek waarmee het is gemaakt. Dikke lagen verf zijn over elkaar heen geschilderd. Het werk is wel 22 cm dik en daardoor heeft het bijna een sculpturaal effect. Je hebt als toeschouwer en sterke neiging om het aan te raken, en veel mensen blijven er een langere tijd voor stilstaan.

Diversiteit en saamhorigheid

 

Diversiteit en saamhorigheid

 

Verbindende factoren
Van Haver baseerde dit enorme werk op haar ervaringen in Amsterdamse wijk De Bijlmer en haar reizen in Afrika en Zuid-Amerika. Ze verbleef o.a. in Zimbabwe, Columbia, Nigeria en Cuba. Ze focust zich op buurten met een slecht imago waarin mensen met allerlei verschillende nationaliteiten, achtergronden en verhalen wonen. Tijdens haar reizen praat ze met deze mensen, leert hun cultuur en gewoontes kennen en maakt foto’s. Deze foto’s worden later gebruikt als inspiratiebron voor de figuren in haar schilderijen. Ook deze serie is dus gebaseerd op echte ervaringen en mensen. Binnen al deze verschillende culturen ontdekte Van Haver dezelfde verbindende factoren: samen eten, muziek maken en dansen. Dit zijn de momenten waarop mensen samen komen, met elkaar praten en lachen. Van Haver laat met de serie een nieuw verhaal met een mooie boodschap zien. Namelijk, niet het benadrukken van verschillen, maar juist de overeenkomsten tussen mensen over de hele wereld. De verbindende factoren worden uitgelicht. Dit zet aan tot denken, ga het eens bij jezelf na: ervaar je vooral overeenkomsten of verschillen tussen mensen?

Gemeenschapsgevoel
We kunnen iets van deze tentoonstelling leren. Want ook organisaties en bedrijven kunnen gezien worden als kleine ‘communities’. Het hebben van een gemeenschapsgevoel is daarin belangrijk. Dit zorgt voor een goede, veilige werksfeer waarin iedereen erbij hoort en waarin ieders eigen kwaliteiten naar voren kunnen komen. Zo ontstaat er een balans tussen een goede bedrijfscultuur en diversiteit. Bedenk eens hoe dat binnen jouw organisatie is. Welke factoren verbinden mensen? En wat draagt bij aan een gemeenschapsgevoel?

  • De tentoonstelling ‘Spirits of the Soil’ is nog t/m 7 april 2019 te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
  • Luister voor nog meer inspiratie en achtergrondinformatie deze aflevering van de podcast Yous & Yay: New Emotions. Daarin interviewen zij Raquelle van Haver over haar visie en inspiratie voor deze tentoonstelling, zie
Credits afbeeldingen:
Foto 1: Raquelle van Haver, ‘We do not sleep as we parade through the night’, 2018. Foto van Gert Jan van Rooij (Stedelijk Museum site)
Foto 2: Detail. Foto gemaakt door AimAtArt

Mindfulness maakt creatiever

Mindful het nieuwe jaar in
Een jaarwisseling gaat vaak hand in hand met reflecties op het afgelopen jaar en goede voornemens voor het nieuwe jaar. Staat meer mindfulness ook op jouw 2019 lijstje? Mindfulness, ook wel ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtig’ genoemd, is een woord wat we de afgelopen jaren vaak hebben zien langskomen. Maar wist jij dat mindfulness ook bijdraagt aan creativiteit? We lichten een leuke expositie uit om jouw mindfulness vaardigheden te trainen!

Waarom mindfulness?
Mindfulness is goed voor je. Het trainen van mindfulness leidt namelijk tot minder stress, effectievere communicatie, beter omgaan met conflicten en meer veerkracht. Mindful zijn is het bewust zijn van alle ‘prikkels’ die je op een specifiek moment ervaart. Met prikkels bedoelen we gedachten, gevoelens maar ook of je wel of niet lekker in je vel zit. Mindfulness wordt vaak ervaren als iets zweverigs. Om het beter te begrijpen helpt het om te weten uit welke vaardigheden mindfulness bestaat. De eerste vaardigheid is het creëren van bewustzijn. Dit is de basis van mindfulness. Hierna volgen het observeren en beschrijven van het moment. De laatste vaardigheid is het accepteren van de huidige situatie en hier geen oordeel over vormen. Dit laatste blijkt vaak de grootste uitdaging. Nu je, je bewust bent van wat mindfulness inhoudt, kunnen we beginnen met het trainen ervan!

Gebruik kunst om mindfulness trainen
Uit eerder onderzoek blijkt dat mindfulness bijdraagt aan creativiteit, in het bijzonder de observatievaardigheden. Het trainen van observatievaardigheden leidt dus tot meer creatieve inzichten. Het verdient daarom zeker een plekje op het lijstje goede voornemens voor 2019. Maar vergis je niet, mindfulness lijkt makkelijker dan het is. Om dit te trainen is het belangrijk om jezelf continu uit te dagen en jezelf eraan te herinneren om de tijd te nemen even om stil te staan. Wat is een effectieve manier om dit te doen? Waar neem je de tijd om bewust om je heen te kijken en gedachtes te laten varen? Tijdens een bezoek aan een museum natuurlijk.

Ervaar de mistige ruimtes van Ann Veronica Janssens
Een goede plek om je observatievaardigheden te trainen is Museum de Pont in Tilburg. Door licht, kleur en ruimte met elkaar te vermengen creëert Ann Veronica Janssens mistige ruimtes. Hierdoor ben je genoodzaakt om de ruimte om je heen te observeren terwijl je niet zeker bent van wat je precies ziet. Dit stelt ook het vermogen om in het hier en nu te zijn op de proef. Je hebt namelijk geen idee hoe de ruimte eruitziet en wie zich nog meer in de ruimte bevinden. En als je het kunstwerk ‘Gaufrettes’ goed in je opneemt, laat de kunstinstallatie je in verwondering achter door een bijna onzichtbare kleurverandering. De expositie is dus de perfecte plek om je mindfulness te trainen en je creativiteit te stimuleren! De magische installaties van Janssens zijn tot eind maart 2019 te bewonderen in de Pont in Tilburg. 

 

Het bezoeken van musea is een goede start om mindfulness te trainen. Hierna kan je dit ook meer binnen je privé en werkomgeving toepassen. Bijvoorbeeld op dit moment: wat observeer je nu om je heen? Daarbij is het belangrijk om geen oordeel te hebben over wat je ervaart. Moeilijker gezegd dan gedaan. Succes!

Credits Afbeeldingen:
Foto 1: Ann Veronica Janssens, Website De Pont

2019: 10 jaar AimAtArt – CreativiTIJD

2019 is het jaar dat AimAtArt 10 jaar bestaat. In die 10 jaar hebben we ongelooflijk veel gezien en ontdekt. We hebben samengewerkt met bijna alle rollen in organisaties: directeuren, HR-managers, secretaresses, uitvoerders en leidinggevenden. Honderden bedrijven werkten het afgelopen decennium met ons aan hun creatief vermogen. Van bouwbedrijven tot banken, van ingenieurs tot IT en van offshore tot overheid. En na al die duizenden mensen die we hebben ontmoet, is ons een ding duidelijk geworden: de tijd is rijp voor creativiteit. Alleen ‘hebben’ we geen tijd. Daarom viert AimAtArt haar 10-jarig bestaan komend jaar met het thema: CreativiTIJD.

Back to 2009
Even terugblikken naar de start van AimAtArt. Tijdens onze studie Kunstgeschiedenis ontdekten wij, Emily en Emilie, de vernieuwingskracht van kunstenaars. We leerden dat kunstenaars zich steeds weten te vernieuwen en zichzelf opnieuw uitvinden. We ervoeren dat kunst de blik verruimt en dat het wisselen van perspectief daardoor makkelijker gaat. Voor ons was het helemaal duidelijk: kunst is er niet alleen voor de liefhebber maar het heeft iedereen wat te bieden. Deze inzichten vormden het fundament van AimAtArt. In 2009 zaten we nog midden in de financiële crisis. Processen werden strakgetrokken en je moest vooral niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Als bedrijven met de toekomst bezig waren, was het duurzaamheid. Creativiteit was iets voor erbij. Maar in de afgelopen 10 jaar is creativiteit gegroeid van ‘nice to have’ naar ‘need to have’.

10 jaar creativiteit
In die 10 jaar zagen we open gesprekken over de toekomst ontstaan. We zagen MT’s die inspiratie vonden om hun nieuwe visie over te brengen. We zagen collega’s begrip voor elkaars perspectief krijgen. We zagen mensen zich weer kind voelen en met plezier naar hun werk gaan. We zagen mensen successen behalen met hun nieuwe ideeën. We zagen mensen hard werken om tot nieuwe oplossingen te komen. We zagen mensen worstelen met een andere manier van denken. We zagen de kracht van beeld gebruikt worden om anderen te inspireren en te overtuigen. We zagen mensen afhaken en weer terugkomen. We zagen mensen die eindelijk thuiskwamen en hun creativiteit mochten gebruiken. Kortom, we zagen mensen zich openen, verbinden, ontdekken, vernieuwen en veranderen.

Tijd voor creativiteit
En tegelijkertijd zien we nu organisaties worstelen met vernieuwing en creativiteit. Hoe integreren we andere manieren van denken binnen de bestaande processen? Hoe krijgen we creatief denken tussen de oren van alle mensen? Hoe gieten we innovatie in een duidelijk proces? Hoe maken we creativiteit praktisch en toepasbaar? En vooral: hoe maken we tijd voor creativiteit? Tijd is de grote uitdaging. Ook dat zal weinigen verbazen. In onze onderzoeken naar innovatiecultuur komt werkdruk als één van de grootste hick-ups voor vernieuwing uit de bus. Door deze werkdruk zijn we geneigd om ons te richten op de korte termijn en de acties die vandaag urgent zijn. Het lukt ons nauwelijks om afstand te nemen, het juiste vraagstuk te bepalen en een ander perspectief te verkennen of iets nieuws te proberen. Tijdgebrek dus..

CreativiTIJD
Creativiteit en tijd zijn aan elkaar gewaagd. Enerzijds helpt tijdsdruk om tot ideeën en oplossingen te komen. Anderzijds heeft creativiteit tijd nodig. Want creativiteit heeft reflectie nodig. Creativiteit heeft inspiratie nodig. Creativiteit heeft incubatietijd nodig. Creativiteit heeft nieuwe perspectieven nodig. Creativiteit heeft experiment nodig. Creativiteit heeft verdieping nodig. Kortom: CreativiTIJD. In 2019 gaan we jou uitdagen om meer tijd te maken voor creatieve tijd. Diverse invalshoeken van CreativiTIJD komen aan bod, van praktische tips tot verdiepende reflectie en toekomstperspectieven. De pijlers van AimAtArt – kunst en wetenschap – zijn hierin leidend. Kunst om jou uit te dagen om anders te kijken en je eigen creatief potentieel te vergroten. Wetenschap voor diepgaande kennis en het vertalen van de nieuwe inzichten naar de praktijk.

2019: wij wensen je veel creativiTIJD!

Emily de Valk & Emilie Vermeer