Dansers en drones | De kunst van het experimenteren

Nieuwe skills

Onverwachte verbindingen

De zogenaamde 21st century skills bereiden ons voor op veranderde werkzaamheden in de toekomst. Een belangrijke verandering is de groeiende samenwerking tussen mens en machine. In veel organisaties gebeurt dit al. Steeds vaker zijn we afhankelijk van digitale programma’s, geautomatiseerde processen en andere ‘technische snufjes’. De Nederlandse choreograaf David Middendorp is een expert in het werken met deze vernieuwingen. Hij staat bekend om zijn samenwerking met heel bijzondere ‘dansers’, namelijk drones.

Twee ogenschijnlijk tegengestelde zaken, dans en technologie, worden samengebracht door Middendorp. Waarom zijn onverwachte verbindingen leggen zo belangrijk? Verschillende vakgebieden bij elkaar brengen stimuleert creatief denken en experimenteren. Dit zijn cruciale vaardigheden om veranderingen bij te houden en te blijven leren. Het experiment durven aan te gaan, nieuwe verbindingen leggen en mogelijkheden zien: allemaal onderdelen die ons voorbereiden op het onbekende. David Middendorp is daarvoor een rolmodel.

dansers en drones, de kunst van het experimenteren

Goed teamwork?

De dansvoorstelling ‘Flirt With Reality’ laat de samenwerking zien tussen mens, kleding en technologie. In deze choreografie vliegen drones tussen de dansers. De dansers dragen een speciaal ontworpen pak waarin sensoren verstopt zijn, de zogenaamde smart fashion. Deze sensoren zorgen ervoor dat wanneer een danser zijn arm omhoog beweegt, de drones ook omhoogvliegen. De mens heeft dus een leidinggevend rol in deze voorstelling. De mens bepaalt hoe en waar de drones vliegen. Als geautomatiseerde robots doen ze wat ze gevraagd zijn.

Onverwachte samenwerking

Dans wordt vaak geassocieerd met de pure uiting van emoties, en dus menselijkheid. Technologie daarentegen is in zekere zin koud en emotieloos, waardoor het vaak als onmenselijk wordt ervaren. Toch weet Middendorp deze disciplines met elkaar te verbinden. Met de overtuiging dat dansen niet ophoudt bij menselijke dansers, staat hij open voor andere vakgebieden. Hij laat dansers samenwerken met drones, interactieve dia projecties en animaties.

‘Ik creëer bewegingen voor dansers en soms voor pixels. Uiteindelijk zijn het beide dimensies van de tijd die ik probeer een betekenis te geven.’

Experimenteren en ontdekken

David Middendorp heeft twee nieuwe werelden bij elkaar gebracht. De mix van vakgebieden levert nieuwe mogelijkheden en kansen. Experiment is daarvoor essentieel. Met welk ander vakgebied zou je willen samenwerken? En hoe zou die samenwerking eruitzien?


Credits: David Middendorp, ‘Flirt with Reality’, 2018

Creativiteit gaat niet zonder structuur

Onlangs trapten we ons jubileumjaar af. De kick-off van CreativiTIJD vond plaats op een verrassende locatie met visionairs die elkaar nog niet kenden en hun telefoon gedurende de avond bij ons inleverden. Eerdere interviews met topmensen uit het bedrijfsleven leerden ons dat dit belangrijke voorwaarden zijn voor inspiratie: weg van je werkplek, offline en met anderen. Ons doel van de avond? Erachter komen wat optimale condities zijn voor je eigen creatieve (werk)proces. Zodat je voor de troepen uit blijft lopen.

Kunst en wetenschap

Zoals altijd bij AimAtArt bestond de avond uit een cocktail van kunst en wetenschap. Hoe faciliteren mensen, waarvoor creativiteit corebusiness is, hun creatieve proces? Daarvoor gingen we te rade bij kunstenaars van ISO, een multidisciplinaire broedplaats naast station Sloterdijk. En we baseerden ons programma op het artikel van onder andere Matthijs Baas, van de Universiteit van Amsterdam en tevens partner van AimAtArt, ‘Teaching originality’. Het artikel stelt dat kunstenaars – en wetenschappers – over bepaalde eigenschappen beschikken die hun creatieve proces faciliteren.

Omarm het onverwachtse

Een belangrijke eigenschap is dat creatieve mensen het onverwachtse omarmen. Door zo min mogelijk te werken met een vooropgezet plan en ervaringen te verzamelen. Creatieve mensen hebben altijd een notitieboek (online of offline) bij de hand om deze ervaringen vast te leggen. Ze zoeken bewust nieuwe, onverwachte invalshoeken op om hun ideeën verder aan te scherpen. Ook het primen van hun mind is een belangrijke gewoonte. Oftewel, jezelf een vraag stellen en vervolgens iets anders gaan doen, bijvoorbeeld naar huis rijden. Grote kans dat je tot een nieuw inzicht komt. En in de empty time die ze inlassen, bundelen ze hun ervaringen en leggen ze nieuwe verbanden. Enkele van deze gewoonten pasten we direct toe. Gewapend met een geprimede mind en notitieblok bezochten we twee kunstenaars van ISO: Basse Stittgen en Karolien Buurman voor wat CreativiTIJD.

Ratioreducering, meerdere lenzen en een ritme

Waar wij achter kwamen, is dat CreativiTIJD door deze creatieve pro’s gestructureerd wordt aangepakt. Zo zetten beiden bepaalde creatieve denktechnieken in, zoals het reduceren van je ratio. Hoe zorg je ervoor dat je ruim baan maakt voor intuïtie en problemen niet enkel analytisch benadert? Door 1.000 woorden op te schrijven over het thema binnen een korte tijdsperiode, zodat je daar dus niet teveel bij na kan denken.

Stittgen benadrukte het belang van de meerdere lenzen. Door onderwerpen vanuit meerdere lenzen te benaderen, ontstaan er meerdere ingangen. Ingangen die cruciaal zijn als je je idee verder wilt brengen en meerdere mensen bij je idee wilt betrekken. Die lenzen verzamel je door werelden met elkaar te verbinden (zoals wetenschap en kunst), koffie te drinken met de meest uiteenlopende stakeholders uit een speelveld, maar ook door je te verdiepen in de historie van onderwerpen. Voortuit kijken door terug te kijken dus. Verder helpt het hebben van een gestructureerd ritme, bijvoorbeeld tussen doe- en denkwerk, je creatieve proces enorm.

Echte tegenspraak

Met anderen werken is ook belangrijk als het gaat om creativiteit. Dat lijkt een open deur, maar bleek toch een waardevol inzicht. Want hoe deze kunstenaars samenwerken benaderen, is iemand opzoeken die tegenspraak geeft. Dus echt kritisch is en je werk affakkelt. Wel met respect en vertrouwen in je kunnen. ‘Functioneel schuren’, zoals een van de genodigde het noemde, is cruciaal om ideeën naar een hoger plan te brengen en het beste uit mensen te halen. Het deed veel aanwezigen nadenken over wie die kritische persoon in hun omgeving is en of het wel voldoende in het eigen team gebeurt.

Hoe organiseer ik CreativiTIJD in mijn organisatie?

De conclusie van deze avond is dat op pad gaan, met andere mensen en zonder telefoon inderdaad waardevolle inzichten opleveren. Iedereen ging met nieuwe haakjes en gedachtes naar huis. Met name het gestructureerd en bewust aanpakken van creativiteit was een eye-opener. Er kwamen ook veel vragen. Hoe geef ik mijn collega’s het gevoel van vrijheid om ruimte te pakken voor creativiteit? Hoe krijg ik mijn mensen zover dat ze elkaar opzoeken en dingen gaan delen? Hoe kunnen we ons salesproces anders inrichten, zodat we niet het steeds hetzelfde krijgen maar ons onderscheiden? En vooral, hoe bestendig ik CreativiTIJD in mijn organisatie?

Wij verdiepen ons de rest van ons jubileumjaar in CreativiTIJD met behulp van wetenschappers en kunstenaars. Dus blijf ons volgen voor meer CreativiTIJD in jouw organisatie.

Een creatief proces net zo gestructureerd inrichten als de kunstenaars? Neem contact op met Emilie Vermeer.

Credits:

Advies van CEO: Kom je kantoor uit!

Toen AimAtArt 10 jaar geleden het levenslicht zag, was er maar mondjesmaat aandacht voor creativiteit en vernieuwing. De uitdaging van nu is om creativiteit in je DNA te krijgen. Zowel bij jezelf als binnen je organisatie. Daar heb je tijd en ruimte voor nodig. Daarom vieren ons 10-jarig bestaan met CreativiTIJD. Om een beter beeld te krijgen waar de pijnpunten voor bedrijven precies zitten, interviewden we diverse CFO’s, CEO’s, partners van professionele organisaties – van IT tot advocatuur – hoe zij het spanningsveld van CreativiTIJD ervaren. Van hen leerden we dat inspiratie opdoen belangrijk is. En dat dit de drie basis-ingrediënten zijn voor het voeden van CreativiTIJD: Weg van je werkplek, offline en met andere mensen.

Vernieuwen heeft tijd en ruimte nodig

Vernieuwen betekent experimenteren, processen anders inrichten en mensen in beweging brengen. Daar is tijd voor nodig. Terwijl tijd ons meest kostbare goed is. Door technische ontwikkelingen staan we altijd aan en is er altijd iets dat voorrang heeft. Tegelijkertijd kunnen we de output van de tijd die je in creativiteit stopt, niet voorspellen. Een groot risico dus. Het is daarom knap lastig voor organisaties.

Vooroplopen versus waan van de dag  

Voor de topmensen die AimAtArt interviewde was dit herkenbaar. Zo voelen ze de druk om voorop te blijven lopen en tegelijkertijd personeel om te scholen. Mede-beslisnemers overtuigen van een toekomstgerichte aanpak. En bovendien zelf niet continu mee gaan in de korte termijn en waan van de dag, maar genoeg ruimte inlassen om uit te zoomen. Ze zijn ervan overtuigd dat we tegenwoordig moeiteloos tussen twee niveaus moeten schakelen. Tussen lange en korte termijn en van helikopter naar detailniveau en terug. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan wanneer je steeds non-stop afgeleid door mails en Whatsapp berichten.

Snelheid geeft extra complexiteit

De snelheid en complexiteit van alle ontwikkelingen maakt het nog uitdagender. Meebewegen moet vanzelfsprekend zijn in de bedrijfscultuur. Tegelijkertijd herkennen ze ook de angst bij collega’s om niet te kunnen verantwoorden wat je die dag hebt gedaan. Hoe pak je dan toch de vrijheid om aan vernieuwing te werken, terwijl je in een structuur zit die je op uren afrekent? Het antwoord op deze vraag vergt niet alleen denkwerk, maar ook, komt ‘ie weer: tijd. Tijd om nieuwe structuren op te zetten en deze te implementeren.

Ga offline en weg van kantoor

Op de vraag wat de top van het bedrijfsleven op dit moment doet om ruimte te maken voor vernieuwing, kwamen eenduidige antwoorden. Het begint allemaal met een mentaal fitte conditie; een geïnspireerd brein. Zodat je vragen blijft stellen en tot nieuwe ideeën komt. En dat kan, met een beetje discipline, prima bereikt worden. Met andere woorden: deze tips kan jij ook toepassen. Ze gaven bijvoorbeeld allen aan dat ze het meest geïnspireerd worden wanneer ze offline zijn (zet je telefoon maar eens een middag op stil of beter: uit, wat doet dat met je?), op pad gaan (niet naar de koffieautomaat, maar echt het kantoor uit) en in contact staan met anderen, of dat nu collega’s of andere mensen uit het veld zijn. Door veel te praten en actief samen te werken en elkaar uit te dagen, ontstaan nieuwe perspectieven. Dé basis voor vernieuwing.

Kick-off CreativiTIJD

AimAtArt bracht deze drie ingrediënten samen bij de kick-off van CreativiTIJD eind mei. We trapten ons jubileumjaar met een intiem gezelschap vernieuwers, dat hun telefoon gedurende de avond afstond, en samenkwam op een onverwachte locatie. We voegden daar onze gebruikelijke cocktail van kunst en wetenschap aan toe en lees hier wat dat opleverde!

Lees hier hoe we tot het thema CreativiTIJD zijn gekomen.

Hoe kunstenaars altijd een stap voorlopen

Hij loopt altijd een stap voor op de rest. Hij heeft de skill om ontwikkelingen in de maatschappij te herkennen en hij is altijd kritisch op veranderingen in de samenleving. We hebben het natuurlijk over Erwin Olaf, voor velen een grote inspiratiebron. Ook voor AimAtArt is hij een belangrijke kunstenaar en daarom brachten wij een bezoek aan zijn tentoonstelling.

Erwin Olaf

Deze beroemde beeldend kunstenaar wordt deze zomer zestig jaar. Om hem te eren exposeren het Fotomuseum en het Gemeentemuseum in Den Haag een overzichtstentoonstelling van zijn indrukwekkende oeuvre. Lopend langs zijn kunstwerken valt er iets op: Erwin Olaf slaagt erin bij al zijn werk precies vast te leggen waar het schuurt. Het opmerken van actuele kwesties is een belangrijke vaardigheid. Voor kunstenaars, maar ook voor organisaties. Zodra je veranderingen tijdig opmerkt, heb je een voorsprong op de markt.

“Kunstenaars hebben een missie. Ze moeten maatschappelijk betrokken zijn, signalen oppikken en daar met hun kunst op reageren.” – Erwin Olaf

Zoals Erwin Olaf zelf ook zegt, doordat hij de wereld bekijkt en observeert, is hij altijd up-to-date. Wat is er gaande in de wereld? En hoe gaan we daarmee om? Deze oplettendheid, kritische houding en nieuwsgierigheid zijn eigenschappen waarover veel kunstenaars beschikken. Ze nemen een bepaalde tijdsgeest waar, zien onopvallende veranderingen en nog belangrijker: zij wakkeren discussies aan over deze thema’s. Erwin Olaf is hier een expert in. Als geen ander weet hij de tijdsgeest in beeld te brengen. Zo ook in zijn werk ‘The Ice Cream Parlor’. 

Hoe kunstenaars altijd een stap voorlopen

Deze foto is onderdeel van de serie ‘Rain’ uit 2004. We zien een jongen te midden van een café met een typische jaren ‘50 sfeer. De jongen lijkt te wachten, maar op wie? En waarom kijkt hij zo leeg voor zich uit? De blik in zijn ogen is verdrietig, zijn ijsje druppelt op de grond en de schaafwond op zijn knie bloedt. Deze kleine details verraden dat de foto een verhaal vertelt die Olaf zorgvuldig heeft neergezet. Met deze serie verwijst hij naar de naoorlogse periode van Amerika. Daarin staat de opkomst van de consumptiemaatschappij tegenover het trauma van de oorlog. De grote nadruk op consumeren staat in schril contrast met de sobere tijden voor deze periode. Met deze foto weet Olaf exact zijn vinger te leggen op een actuele discussie in Amerika. Wat is er nu gaande in de wereld? Laten we het antwoord zoeken in zijn meest recente werk.

Hoe kunstenaars altijd een stap voorlopen

Palm Springs

De foto ‘The Kite’ uit 2018 is onderdeel van de serie Palm Springs, die nu voor het eerst wordt geëxposeerd. Deze serie maakt deel uit van een drieledig project waarbij veranderingen in drie steden – Berlijn, Shanghai en Palm Springs – in kaart worden gebracht. Op de foto zien we twee personen die uitkijken op een groot oppervlakte met duizenden windmolens. Tuurt het kleine meisje in de roze jurk naar een groot windmolenpark die de aarde redt of kijkt ze naar een uitzichtloze toekomst? Wat laat de droge grond ons zien over het huidige klimaat? En waarom hangt er links een gescheurde Amerikaanse vlag in een verdorde boom? Als een regisseur op een filmset, houdt Olaf controle over hoe en wat er in beeld komt. Welke grote veranderingen uit onze tijd heeft Erwin Olaf hier afgebeeld? En zijn deze ontwikkelingen wenselijk?

Loop voorop

Wat we kunnen leren van Olaf? Dat kunstenaars de skill moeten hebben om veranderingen in de maatschappij te herkennen. Een waardevolle vaardigheid die ook van belang is voor veel organisaties. Door veranderingen te visualiseren, krijgen we er meer grip op. Ben jij op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen jouw vakgebied? Wat betekent het om up-to-date te zijn? En waarom is het belangrijk om een stap voor te zijn op de rest? Erwin Olaf laat ons zien wat de kleine nuances zijn die het verschil maken.

  • Op de hoogte blijven van de reeks over kunstenaars skills? In ons artikel ‘Waarom we allemaal een beetje kunstenaar moeten worden’ lees je de waarde van deze skills.
  • Wegens succes is deze tentoonstelling verlengd! Je kunt hem nog t/m 16 juni bezoeken.
  • Nog meer weten en zien over Erwin Olaf? Deze zomer exposeert het Rijkmuseum Amsterdam zijn werk naast die van zijn inspiratiebronnen, waaronder Rembrandt, in de tentoonstelling ’12 x Erwin’.

Credits:

  • Erwin Olaf, ‘The Ice Cream Parlor’, 2004.
  • Erwin Olaf, ‘The Kite’, 2018.

artikel

Waarom we allemaal een beetje kunstenaar moeten worden

Bij AimAtArt gebruiken we de metafoor van de linker en de rechter hersenhelft. Links staat voor analytisch, focus, detail en logica. Rechts voor creativiteit, flexibiliteit, het grotere plaatje en emotie; de 21-century skills. Onze hersenen zijn veel complexer dan deze tweedeling, maar ik merk dat de metafoor direct herkenning oproept:

We zijn goed in de rationele linker helft, die voert de boventoon in ons bedrijf.

Er is een enorme behoefte aan anders denken. Het lijkt wel alsof we onze rechter hersenhelft zijn kwijtgeraakt. Misschien omdat deze kenmerken moeilijk in een Excel sheet te vangen zijn?

Kijken en denken als een kunstenaar

Met onze programma’s weten we ieders creatieve rechter helft te activeren. Dit levert diezelfde middag nieuwe inzichten en ideeën op. Wat vaak minder aandacht heeft, is de impact op lange termijn. Met AimAtArt leer je kijken en denken als een kunstenaar. Deze 21-century skills leveren je ook na een traject veel op.

Het eerste resultaat is dat deelnemers meer enthousiast worden voor kunst. Ze gaan zelf nog een keer terug naar het museum. Ze schaffen een museumjaarkaart aan en bezoeken met de tips uit onze artikelen tentoonstellingen. Door deze positieve activatie van kunstliefde gebeurt er veel meer. Deelnemers gaan doodnormale dingen bevragen, bewust andere perspectieven opzoeken en onverwachte verbindingen maken. Het allerbelangrijkste: Je krijgt aandacht voor zaken die je eerst niet zag. Je leert beter kijken en gaat meer zien.

De kracht van kunstenaars

Binnen ons team merken we het zelf allemaal. Als we een tijdje niet naar een museum zijn geweest, geen nieuw kunstwerk hebben gezien of ons niet hebben laten inspireren door cultuur in de breedste zin van het woord, lekt de energie. Bij AimAtArt geloven we heilig in de kracht van kunstenaars. We zitten dan ook niet voor niets met ons kantoor aan het Museumplein. Zo duiken we tijdens de lunch met onze Museumkaart even een half uurtje het Stedelijk, Rijks of Van Gogh in. Onze kunstkalender met elke dag een nieuw kunstwerk zorgt ook voor veel inspiratie. Onze stagiaire Kunst deelt om de maand een overzicht kunstenaars die passend bij AimAtArt kunnen zijn. Zo weten we onszelf geïnspireerd te houden. Wat levert dit ons op?

Kunstenaars skills zijn een must

In ons werk hebben we steeds meer de skillset van kunstenaars nodig. Hoe blijven we zelf innovatief? Hoe gaan we om met onzekerheid? Hoe observeren wij bij onze klanten? Geven we dan ook aandacht aan wat niet direct zichtbaar is? Wat doen we daar vervolgens mee? Bevragen we doodnormale dingen? En vragen we door, en nog een keer door? Allemaal vragen die ons bezighouden en waarvan we veel kunnen leren van kunstenaars. Daarom belichten we in deze artikelenreeks elke keer een andere kwaliteit van kunstenaars aan de hand van een typisch kunstwerk. We delen ook met je hoe je deze skill bij jezelf kunt stimuleren.

Voorproefje

Kan je niet wachten tot het volgende artikel online komt, luister dan alvast # 219 van People Power Podcast; Een kunstenaar is onzekerheidsvaardig met kunstenaar Merlijn Twaalfhoven

Vooruitgang door stilstaan

Er zijn veel veranderingen gaande in de wereld. Mede door digitalisering gaat alles steeds sneller en staan we altijd ‘aan’. Het aantal mails, werkoverleggen, belafspraken en andere soorten informatie die we op een dag tot ons nemen is oneindig. Soms kunnen we het niet meer bijhouden. Wat betekent het om altijd beschikbaar te zijn? Op welke manier beïnvloedt deze dynamische wereld onze productiviteit? En nog belangrijker: hoe beïnvloedt het onze creativiteit? Kunstenares Funda Gul Özcan heeft deze vraagstukken op een verrassende manier in beeld gebracht.

Doorgaan of stilstaan?

Özcan maakte de installatie ´FunFairAffair’ van verschillende media waaronder een geluidsinstallatie, televisieschermen en miniatuurwerelden. Het werk bestaat uit twee onderdelen die ieder een kermisattractie voorstellen. Er is zoveel te zien dat je niet weet waar je moet kijken. Een overvloed aan flikkerende lichten, felle kleuren en harde muziek brengen drukte in de ruimte. Tegelijkertijd is alles verstild. De botsauto’s staan compleet stil, de attracties bewegen niet en er is geen enkel teken van leven. Dit grote contrast roept een onheilspellend gevoel op. Iets klopt er niet. De ogenschijnlijke vrolijke en optimistische kleuren, werken als een soort façade. Özcan maakt ons duidelijk dat we door de drukte om ons heen, we ons niet kunnen focussen op wat belangrijk is.

Niet storen a.u.b.

Veel organisaties onderschrijven het werken in teams, omdat dit efficiëntie en creativiteit zou stimuleren. Maar zoals blijkt uit een onderzoek van de University of California, geldt dat niet voor alle organisaties en mensen. Voor de een is een dynamische en drukke werkomgeving motiverend. Voor de ander kan het een dooddoener van creativiteit zijn. Groepsdenken staat niet per definitie gelijk aan creativiteit. De verschuiving van ‘ik werk’ naar ‘wij werken’ is een van de redenen waarom we altijd de hele dag beschikbaar zijn. Van tijd tot tijd onafhankelijk en individueel werken levert soms meer inzichten en ideeën op. Alleen zijn kan een katalysator van innovatie zijn. Kortom: er is dus een spanningsveld merkbaar tussen werken in een dynamische omgeving en productief zijn.

Werken in een dynamische wereld

Meer rust en tijd om dingen even te laten sudderen lijkt niet meer aan de orde. Terwijl het soms juist heel effectief is om projecten te laten bezinken. Inzichten verkrijgen we juist op de momenten dat ons hoofd ‘leeg’ is. Voor organisaties kan meer ruimte voor stilte en reflectie veel bieden: we zijn bedachtzamer, meelevender, oplettender en geconcentreerder. Op deze manier kunnen we energie steken in de essentiële zaken. Zijn er momenten in jouw werkdag dat je offline bent? Werk je vooral in groepsverband of zelfstandig? En hoe zorg je ervoor dat in turbulente tijden nog momenten van reflectie zijn? Om verder te komen, te veranderen of te vernieuwen is het noodzakelijk af en toe stil te staan.

Meer weten over dit onderwerp?

  • Bekijk het kunstwerk ‘FunFairAffair’ met eigen ogen! Het werk van Özcan is onderdeel van de tentoonstelling Trouble in Paradise, die nog te zien is t/m 26 mei in de Kunsthal Rotterdam.
  • Herken je het spanningsveld tussen werkdruk en tijd maken voor creativiteit, lees dan ons artikel ‘2019: 10 jaar AimAtArt – CreativiTIJD’.
  • Wil je meer weten over hoe zelfstandig werken in stilte innovatie kan stimuleren, lees dan de bestseller ‘Stil’ van de Amerikaanse advocate Susan Chain.
  • Is individueel brainstormen productief? Absoluut! Lees in ons artikel ‘4 basisregels voor effectief brainstormen’ op welke manier.

Credits afbeeldingen:

Funda Gul Özcan, ‘FunFairAffair’, 2017

artikel

Waardevolle fouten

Tegenwoordig moeten we alsmaar beter worden, presteren en goede resultaten laten zien. Toch heeft iedereen wel eens een slechte dag. Om een succesvol en innovatief bedrijf te kunnen zijn, is het noodzakelijk om ook eens de mist in te gaan. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat het heel nuttig en waardevol is om fouten te maken. Zodra je stopt met fouten maken, stop je met leren en innoveren. Maar is er binnen organisaties nog ruimte om fouten te maken? Mogen we onze zwakke kant laten zien? En wat betekent het om in een prestatiecultuur te werken? Veel kunstenaars houden zich bezig met deze kwetsbare kant van de mens. Daar kan het bedrijfsleven veel van leren, want je fouten toegeven, dat blijkt een moeilijke opgave.

De sterke kant van zwakte

Onderzoekers van de Stanford Universiteit stellen dat de meest succesvolle organisaties ten minste één ding gemeen hebben: een psychologisch veilig klimaat. Oftewel, een werkomgeving waar mensen zich veilig voelen om fouten te maken en experiment wordt gestimuleerd. Het creëren van een groeicultuur is essentieel voor innovatie binnen een bedrijf. Zelfs als dat betekent dat er regelmatig fouten worden gemaakt. Door altijd maar fouten te willen voorkomen, blijf je hangen in herhaling. Je doet wat je altijd al deed en zal zo niet vernieuwen, innoveren of uitgedaagd worden. Wanneer we toestemming hebben om deze ‘zwakke’ kant te laten zien, neemt de motivatie, veerkracht, humor en oplossingsgerichtheid toe. Stuk voor stuk elementen die aan de basis liggen van creativiteit. Het omarmen van onzekerheden en tekortkomingen is dus een manier om een groeicultuur te stimuleren. Ook volgens de Nederlandse kunstenares Melanie Bonajo moeten we meer plaatsmaken voor mislukkingen en de reflectie daarop.

Omarm tekortkomingen

In de fotoserie ‘anti-selfie’ laat Bonajo haar kwetsbare kant zien. Zoals de titel al verraadt, heeft ze bovenstaande foto van zichzelf genomen. Een close-up van haar behuilde gezicht en rode ogen benadrukken haar breekbare positie. Ze zoekt bescherming in de groene deken die om haar hoofd is gewikkeld. Dit is een heel ander beeld van hoe ze zichzelf normaal presenteert: sterk, moedig en zelfverzekerd. In het bedrijfsleven overheerst er ook een prestatiecultuur, maar de eeuwige nadruk op kracht en perfectie is aan het verschuiven. Er is meer aandacht voor minder succesvolle prestaties en periodes. Zoals Bonajo met dit zelfportret laat zien, moet je sterk zijn om je zwakte te durven tonen. Het verreist moed en zelfkennis om je fouten toe te geven.

Maak fouten!

Het is menselijk om fouten te maken. Vaak stoppen we deze ‘blunders’ weg. Terwijl het omarmen van je vergissingen juist kan helpen om te groeien. Kun jij je herinneren wanneer je voor het laatst een fout maakte op het werk? Wat waren de consequenties daarvan? Kenmerkt jouw organisatie zich als een groeicultuur of een prestatiecultuur? Ongeacht hoe groot of ingrijpend veranderingen zijn, elke fout is waardevol. Tenminste, áls een organisatie het toelaat.

Credits afbeeldingen:

Afbeelding 1: Melanie Bonajo, ‘Anti-selfie’, 2013

Bekijk de wereld door de ogen van Hockney!

Het was overal in het nieuws en bijna niet te missen: de nieuwe tentoonstelling over David Hockney en Vincent van Gogh. Ook wij van AimAtArt willen nog iets toevoegen aan wat er al over deze bijzondere kunstenaar is gezegd en geschreven. Hockney heeft ons weer even wakker geschud en nieuwe perspectieven laten zien. Iets waarin we normaal gesproken juist onze klanten begeleiden. Een ware eye-opener!

Eerst even een korte introductie op de tentoonstelling. Daarin worden de gelijkenissen tussen Hockney en Van Gogh benadrukt. Beide kunstenaars hebben hun inspiratie uit de natuur gehaald, en dat is goed terug te zien in hun werk. Grootse landschappen of juist gedetailleerde tekeningen van planten en bloemen. De liefde voor de natuur spat er vanaf.

AimAtArt

Écht kijken

“I’ve always found the world quite beautiful, looking at it. Just looking. And that’s an important thing I share with Vincent van Gogh: we both really, really enjoy looking at the world.”

Aldus Hockney. Volgens hem begint het allemaal met kijken. Het is belangrijk om goed te kijken en niet alleen de oppervlakte van de dingen om je heen te zien. Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat een grijze weg niet alleen maar grijs is, maar ook paars en blauw. Zijn werken bestaan uit felle kleuren en zijn een feest om naar te kijken. Het begin van de lente staat er in centraal. Dan is de natuur in bloei en op haar mooist. De schilderijen van Hockney lijken zelf ook in bloei te staan. Het plezier waarmee de kunstenaar de werken gemaakt heeft, is er duidelijk in terug te zien.

Een nieuwe blik

Les één is dus: heel goed kijken. Maar er is nog meer dat we van Hockney kunnen leren. Het feit dat hij vandaag de dag zulke landschappen schildert is eigenlijk heel bijzonder. Dit genre wordt namelijk als saai en ouderwets gezien, kortom: als iets van vroeger, waar we nu voorbij zijn. Hockney laat juist een nieuwe blik op de ‘saaie’ landschappen zien. Volgens hem is dit helemaal geen saai thema, maar is de verbeelding ervan saai. Het gaat erom hoe je ernaar kijkt, en wat je laat zien. Hier gebruikt hij ook nieuwe technieken voor, zoals een app op de iPad. Welke les we hieruit kunnen trekken? Probeer eens met een andere blik naar iets vervelends of saais binnen je eigen werk te kijken. En zoom juist in op het element dat daarin nuttig, mooi of goed is. Door dat te doen, komt het al in een heel ander daglicht te staan.

AimAtArt

Nieuwe perspectieven

Binnen alle werken in de tentoonstelling speelt Hockney met perspectief. Hij gebruikt niet, zoals traditioneel is binnen de schilderkunst, een verdwijnpunt, maar schildert de dingen zoals we ze zouden zien. Daarom ‘klopt’ het niet allemaal, omdat hij vanuit verschillende hoeken schildert. Toch komt het wel overeen met de werkelijkheid. Als we naar een boom kijken, blijven we niet naar één punt staren, maar wisselt onze blik ook steeds. We hebben telkens een ander perspectief. En dat is een laatste goede les: blijf steeds nieuwe perspectieven uitproberen. Op die manier zie je steeds iets anders, en dat is belangrijk om fris te blijven en jezelf te kunnen ontwikkelen. En last but not least: heb plezier! Dat heeft Hockney overduidelijk ook gehad. Op zijn oude dag (hij is 81!) is hij nog steeds ontzettend enthousiast over zijn werk en schildert hij er nog op los. Doe dus morgen naar je werk een Hockney-bril op en ga aan de slag!

De tentoonstelling Hockney – Van Gogh: The Joy of Nature is t/m 26 mei 2019 in het Van Gogh Museum in Amsterdam te zien.

Credits afbeeldingen:

Afbeelding 1: ‘David Hockney’, Van Gogh Museum Amsterdam

Afbeelding 2: David Hockney, ‘Het aanbreken van de lente in Woldgate’, 2011, Van Gogh Museum Amsterdam

AimAtArt

Deel 3: De kracht van proactiviteit

Dit artikel hoort bij een reeks artikelen rondom de resultaten van ons onderzoek naar idee implementatie. Proactiviteit is het uitdagen van de normale gang van zaken door actief het initiatief te nemen om de huidige situatie te verbeteren. In het najaar van 2018 heeft AimAtArt samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die een rol spelen bij het bevorderen van idee implementatie, zo is er gekeken naar de rol van het promoten van ideeën, de diversiteit van interne netwerken en proactiviteit. In dit artikel vertellen we jou graag wat meer over het belang van proactiviteit om idee implementatie te stimuleren en te waarborgen.

Proactief ideeën implementeren

Als mensen hoog scoren op proactiviteit betekent dit dat mensen niet alleen zelfstartend zijn, maar ook doorzetters. Daarnaast zoeken proactieve mensen altijd nieuwe manieren om dingen beter te doen. Proactief gedrag zou in het bijzonder kunnen bijdragen aan het implementeren van nieuwe ideeën. Hiervoor moet je vaak namelijk een paar interne barrières overwinnen, zoals het vinden van de juiste mensen. Daarom hebben we gekeken naar de relatie tussen proactiviteit en idee implementatie. Uit onze resultaten blijkt dat proactiviteit en idee implementatie inderdaad positief gerelateerd zijn. Dit benadrukt het belang van proactiviteit om innovatie van de grond te krijgen. Ander onderzoek laat zien dat proactiviteit ook leidt tot het zoeken van feedback, het ontwikkelen van relaties, flexibel zijn en het om kunnen gaan met snel veranderende situaties. Kortom, een belangrijke eigenschap om in huis te hebben.

Durf, start, doe!

Om nieuwe ideeën geïmplementeerd te krijgen is het dus belangrijk om proactief te zijn. Dus wees niet bang om initiatief te nemen of om te beginnen met een nieuw project. Pak het op en ga rennen met jouw idee! Soms moet je gewoon de stap nemen om te beginnen en dan volgt de rest. Om deze stap makkelijker te maken dienen organisaties proactiviteit te stimuleren en te belonen. Dit kan onder andere via leidinggevenden. Door als manager het goede voorbeeld te geven en collega’s te stimuleren om mee te denken over nieuwe oplossingen kan dit gedrag geactiveerd worden. Bovendien is het belangrijk dat managers dit gedrag belonen door bijvoorbeeld waardering hierover uit te spreken. Vooral in de huidige snel veranderende werkomgeving is het belangrijk dat organisaties flexibel zijn en zichzelf continu verbeteren. Organisaties zouden daarom kunnen overwegen om de nieuwe generatie werknemers te werven en te selecteren op basis van proactiviteit.

Inzicht krijgen in jullie innovatie cultuur?

Wil jij weten hoe het staat met jullie innovatiecultuur? En hoe deze het individu ondersteunt? AimAtArt brengt jullie innovatiecultuur in kaart. Hiervoor kijken we naar drie niveaus: het individu, het team en de organisatie. Voor meer informatie neem contact op met Emilie Vermeer. Interesse in hoe andere factoren bijdragen aan idee implementatie? Lees hier meer weten over de rol van diversiteit en innovatie.

Nieuwsgierig naar de eerdere resultaten?

Dit is het laatste artikel in de drieluik over de bijdrage van idee promotie aan idee implementatie. Lees ook on eerste artikel ideeën implementeren, graag, maar hoe? In ons tweede artikel lees je over het belang van het hebben van een divers netwerk.

Deel 2: Hoe belangrijk is een divers intern netwerk voor innovatie?

Dit artikel bouwt voort op ons eerste artikel rondom de resultaten van het onderzoek naar idee implementatie. Het bedenken en genereren van nieuwe ideeën is een van de eerste stappen van innovatie. AimAtArt merkt dat organisaties hier steeds meer op inzetten. Een goed teken, maar om waarde toe te voegen is het belangrijk dat deze ideeën ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. In het najaar van 2018 heeft AimAtArt samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij het bevorderen van idee implementatie. In dit artikel duiken we in de rol van een divers netwerk voor het bevorderen van innovatie.

Het belang van netwerkdiversiteit

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de rol van interne netwerken en hoe dit kan bijdragen aan innovatie. In ons onderzoek hebben in het bijzonder gekeken naar de rol van een divers netwerk. Met een divers netwerk wordt bedoeld in hoeverre iemand connecties heeft met collega’s actief op verschillende plekken binnen de organisatie. Bijvoorbeeld connecties van andere afdelingen of lagen, zoals iemand die werkt bij HR of een lid van het managementteam. Uit eerdere studies blijkt dat het hebben van een divers netwerk bijdraagt aan het delen van nieuwe inzichten, hetgeen creativiteit verhoogd. Op deze manier draagt contact met verschillende mensen ook bij aan het genereren van meer creatieve ideeën. Maar draagt een divers netwerk ook bij aan het promoten van nieuwe ideeën? Dit hebben wij onderzocht. Onverwachts, vonden wij dat het hebben van een divers netwerk niet direct bijdraagt aan een effectievere idee promotie. Andere factoren spelen dus blijkbaar een grotere rol. Zo is het pitchen van je idee aan de juiste mensen misschien veel belangrijker. Of draagt een divers netwerk niet bij aan idee promotie, maar dat je juist met een selecte kleine groep de laatste stap moet maken van concept naar implementatie.

Meer diversiteit, meer creatieve ideeën

Het hebben van een divers netwerk draagt dus niet bij aan het promoten van nieuwe ideeën. Maar het hebben van een divers netwerk en het interacteren met verschillende mensen is wel belangrijk om creativiteit te stimuleren. Dus als je een nieuwe oplossing zoekt of een brainstorm organiseert, betrek dan verschillende mensen actief van verschillende afdelingen en lagen van de organisatie. Juist door contact te hebben met mensen met andere achtergronden, invalshoeken en perspectieven wordt er unieke kennis gedeeld, wat creativiteit activeert. Dus zorg ervoor dat mensen de kans krijgen om nieuwe collega’s te ontmoeten uit andere domeinen, om zo een breder netwerk te ontwikkelen en kennisdeling te stimuleren. Bijvoorbeeld door het organiseren van interne sociale evenementen.

Nieuwe ideeën waarborgen

Ligt de focus binnen jouw organisatie op het genereren van nieuwe ideeën, het daadwerkelijk implementeren van deze ideeën of op beide? AimAtArt ondersteunt organisaties met zowel het stimuleren van creatieve ideeën als het implementeren hiervan. Voor meer informatie neem contact op met Emily de Valk.

Nieuwsgierig naar de andere resultaten?

Interesse in hoe het promoten van ideeën bijdraagt aan idee implementatie? Lees dan ons eerste artikel in deze reeks: ideeën implementeren, graag, maar hoe? Lees ook het laatste artikel rondom dit onderzoek. Hier gaan we in op de kracht van proactiviteit.