Kunstwerken die helpen om grip te krijgen op deze tijd

We raken er niet over uitgepraat. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op ons dagelijks leven en op onze manier van werken. De grote paniek die gevoeld werd aan het begin van deze crisis ligt echter achter ons. Het is nu tijd voor de ontwikkeling van toekomstperspectieven en vooruitgang! Met het vermogen om hun unieke blik op de wereld visueel te maken kunnen kunstenaars ons daar een handje bij helpen. In dit artikel zoomen we in op drie perspectieven. Leer over hoe we in het verleden vernieuwing aanjoegen, hoe de wereld er na corona uitziet en ontdek hoe ver digitale mogelijkheden kunnen reiken.

Een terugblik is een blik vooruit

Giacomo Balla schetste al in 1912 hoe wij de wereld de afgelopen jaren zouden gaan ervaren. Hij was een belangrijk vertegenwoordiger van het futurisme, een kunststroming ontstaan in de aanloop naar de eerste wereldoorlog. De futuristen waren gefascineerd door de veranderende wereld en idealiseerde alles wat modern, vooruitstrevend en snel was. Dit is terug te zien in Dynamism of a Dog on a Leash, 1912. Verschillende bewegingsfasen worden tegelijk weergeven, waardoor de illusie van beweging ontstaat. De voorspelling van de futuristen is uitgekomen. Dit is precies het opgejaagde gevoel dat we ervaren als we onszelf van meeting naar meeting bewegen. Covid heeft dit wezenlijke aspect van ons leven doen kantelen. Wat voor rol speelde beweging en snelheid voor jou in het realiteitsbeeld voor corona? En welke rol speelt het nu? Balla heeft door het vastpakken van de tijd een inkijkje gegeven in de toekomst. Welke visualisatie past volgens jou bij het toekomstige tempo van jouw organisatie?

The World After

Een andere kunstenaar die ons kan helpen een voorstelling bij de toekomst te maken is Yaïr Callender. De Oude kerk in Amsterdam heeft in samenwerking met kunstmagazine Mister Motley een digitaal project, The World After, opgezet waarbij kunstenaars ingaan op hoe de wereld er na corona uit zou kunnen komen te zien.

Callender maakte hiervoor een video waarin hij stap voor stap laat zien hoe hij een origami vogeltje in elkaar vouwt. Het staat symbool voor de verveling tijdens het thuiszitten, maar tegelijkertijd schuilt er ook hoop in. Yaïr Callender ziet schoonheid in isolement, omdat we tijd hebben om tot onszelf te komen en te reflecteren op de periode hiervoor. Die mogelijkheid tot reflectie biedt kansen voor de toekomst. Welke positieve ervaringen van de afgelopen maanden kun en wil jij meenemen naar de toekomst? Wat zijn de dingen waar je dankbaar voor bent?

Bekijk de video door op deze link te klikken:

Een virtuele toekomst?

Het digitale modehuis The Fabricant is ook op ontdekkingsreis naar de wereld van morgen. Zij maken stappen richting een duurzamere mode-industrie door zich te specialiseren in het maken van digitale kleding. Ze creëren ervaringen waarbij een fysiek kledingstuk niet langer nodig is. Je kan het je misschien niet voorstellen, maar de eerste digitale jurk ‘Iridescence’ werd vorig jaar al voor 9500 dollar verkocht. Mensen besteden steeds meer tijd online en uiten zichzelf binnen verschillende online contexten op verschillende manieren. Het aanschaffen van digitale kleding om die verschillende identiteiten tot uiting te brengen is zo’n gekke gedachte niet meer. Hoe koppel je deze visie naar je eigen organisatie? Nu kantoorruimtes slechts een deel van de capaciteit kunnen benutten en grootschalige evenementen voorlopig niet mogelijk zijn wordt men geprikkeld om na te denken over andere mogelijkheden. Vergaderen of een teamuitje met een VR bril op, zie jij het al voor je? Eerder misschien niet, maar de coronacrisis heeft meerdere deuren op een kier gezet. Ben jij degene die deze deuren verder opent?

The future is now!

Nieuwe visies op de wereld van morgen. Geen antwoorden, maar perspectieven. Perspectieven die jij met je team mag aanschouwen en waar jij verder op mag kauwen. Hopelijk bieden deze werken inspiratie om het gesprek te voeren om oplossingen te creëren voor jouw organisatie. Bedenk welke plek tempo, reflectie en digitalisering krijgen binnen jouw toekomst. Neem contact met ons voor meer inspiratie!

Credits:
Giacomo Balla, ‘Dynamism of a Dog on a Leash’, 1912
Yaïr Callender, ‘The World After’, 2020
The Fabricant, ‘Iridescence Digi-Couture Dress’, 2019
organisaties toekomst

Moving forward: geef richting!

De ‘unlock fase’ is kort geleden ingezet. Voor mij wordt deze periode gesymboliseerd door een pijl. Pijlen zijn overal en gaan voorlopig niet weg. In de supermarkt, op het schoolplein en in het café. Ook op kantoren, want voorzichtig aan hervatten we ons werkende leven. Niet dat we stil hebben gezeten, maar het werkende leven in verbinding met elkaar. Precies daarover gaat dit artikel. Op 1,5 meter en toch verbonden en in beweging. Hoe zorg je ervoor dat jouw mensen, net als in de supermarkt, weten welke kant ze op moeten? Welke pijlen zetten de beweging in naar de toekomst?

De pijl naar elkaar: waarom verbinding cruciaal is

Een organisatie waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen, is succesvoller dan een organisatie waarin dat niet zo is. Succesvoller omdat deze organisaties sneller inspelen op veranderingen. Meerdere malen heb ik de afgelopen maanden gehoord dat teams die goed waren gehecht voor covid, wendbaarder waren en het nieuwe werken sneller onder de knie hadden. Een verbonden cultuur is de basis voor een creërende organisatie; een organisatie die vooroploopt, de buitenwereld naar binnenhaalt en inspeelt op veranderingen. Het is de organisatie die je nastreeft, juist in deze tijd.

Direct contact is een krachtig instrument

Richt de pijlen dus op elkaar. Maar dat verbinding online iets anders is dan offline hebben we de afgelopen 3 maanden allemaal ondervonden. Na weken verbonden te zijn op afstand, horen we – ongeacht de branche – 1 wens terugkomen. We snakken naar verbinding, echte verbinding. Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers het direct contact met collega’s afgelopen maanden het meest hebben gemist. Hier wees performance kunstenaar Marina Abramovic ons al in 2010 op. Met haar performance The Artist is Present toonde ze aan wat het effect is van elkaar in de ogen kijken. Bijna 3 maanden lang zat ze in het MOMA elke dag 8 uur op een stoel met tegenover haar een voorbijganger die haar in de ogen keek. Oogcontact, zonder aanraking en op 1,5 meter, bleek een krachtig instrument. Voor Abramovic werd hiermee 1 ding duidelijk: mensen hebben een extreme behoefte aan direct contact.

Terug naar kantoor? Kies je eigen route

Deze (oog)contacthonger betekent niet dat we massaal terugkeren naar onze kantoren. Janine Vos, verantwoordelijk voor het HR-beleid van Rabobank, zegt in NRC: “Thuis wordt de plek van concentratie en stilte, en het kantoor wordt een soort Starbucks XL”. Direct contact wordt weer echt direct contact. Al het andere, kan thuis. We zien in de praktijk nog wel grote verschillen. We spreken organisaties die het liefst morgen weer iedereen op kantoor hebben. Leidinggevenden die het rustig opbouwen, eerst 20% van de populatie, over een tijdje 30%, en zo door. En er zijn organisaties die, met name door de omvang van hun organisaties, de eerste live collega’s pas in september zien. Hierin moet je dus je eigen richting creëren, een pad kiezen dat past bij jouw organisatie, bij jouw mensen en bij jouw sector.

Voorwaarts als creërende organisatie: welke richting wijs jij op als leidinggevende?

Een andere belangrijke pijl(er) is dat de doelstellingen voor de tweede helft van het jaar opnieuw moeten worden bepaald en geprioriteerd. Doelstellingen die alleen van de grond komen in een verbonden cultuur. Dit proces faciliteren, ligt bij leidinggevenden. Die fungeren als belangrijke richtingaanwijzers. In een creërende organisatie gedragen leiders zich als frontrunners en durven voor de troepen uit te lopen. Ze maken strategische beslissingen vanuit duidelijke principes, zorgen dat rollen en taken helder zijn belegd en zorgen voor voldoende middelen en ondersteuning voor hun mensen. Nu meer dan ooit. Kortom, wees sturend in deze fase. Geef gehoor, op welke manier dan ook, aan het oogcontact en de onderlinge verbinding en zorg tegelijkertijd voor duidelijkheid: weet waar jouw organisatie voor wil staan. En wees zelf een pijl. Eentje die jouw mensen koerst door deze nieuwe fase van verandering.

 

Op welke pijlen zet jij in? Volg de pijlen 😉 voor support:

→ Ben je geïnteresseerd in het leiderschap dat past bij deze fase? Wij gingen in gesprek met Roy Sijbom (PhD. Economics and Business – Human Resource Management & Organizational Behavior) over wat je als leidinggevende kan doen om toekomstperspectief te bieden in jouw organisatie. Lees hier zijn 3 tips!

→ Hoe scoort jouw organisatie op de kern elementen van een creërende organisatie die voortdurend inspeelt op de veranderende context? Vul de ‘Quick Scan: hoe creërend is mijn organisatie?’ in en ontvang meer informatie wat je kunt doen om jouw organisatie nog meer toekomst proof te maken.

→ Wil je verbonden zijn, elkaar live ontmoeten en toch 1,5 meter afstand bewaken? AimAtArt heeft hiervoor de ideale oplossing: EYE-OPENER OUTSIDE. Met kunstwerken in de openlucht reflecteer je met collega’s op de afgelopen maanden en kijk je vooruit en creëer je samen toekomstpijlers! Meer informatie? Neem contact op met emilie.deiters@aimatart.nl

 

Credits: Marina Abramovíc, ‘The Artist Is Present’, 2010.

Oog op morgen: Tijd om toekomstperspectief te creëren!

Welk type leiderschap is nodig om vooruit te kijken en toekomstperspectief te bieden in organisaties? Over deze vraag gingen wij in gesprek met Roy Sijbom (PhD. Economics and Business – Human Resource Management & Organizational Behavior). We merken dat mensen – nu de eerste dreiging, onzekerheid en verwarring lijken weg te ebben – weer behoefte krijgen aan perspectief. Van het alleen maar overleven, naar vooruitkijken. Vanuit deze behoefte komen er vragen gericht aan het leiderschap: Hoe nu verder? Waar vinden we moed en vertrouwen om verder te gaan? Wat biedt de toekomst?

Als leidinggevende vervul je een cruciale rol bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. In dit artikel bieden we jou daarom handvatten om ook in deze fase, waarin vooruitkijken en toekomstperspectief van belang zijn, verder te bouwen aan jouw organisatie en effectieve teams. We bespreken drie belangrijke focuspunten: het accepteren van de onwetendheid, aandacht hebben voor de behoeftes van je medewerkers en weten waar jouw organisatie voor wil staan.

Accepteer je onwetendheid!

Een crisis kenmerkt zich door onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst. In crisistijden richt iedereen zich aanvankelijk op de leidinggevende. Wat mogen we? Wat moet ik doen? Er komt een moment waarop mensen weer geïnspireerd, gemotiveerd en geactiveerd willen worden. Hoe gaan we nu verder? Als leidinggevende weet je wellicht op dit moment ook niet precies wat je moet doen en ervaar je dat het lastig is uitzicht en richting te geven aan je mensen. Wees transparant over deze onwetendheid en stel je kwetsbaar op. Gebruik de onwetendheid om je organisatie en mensen te betrekken bij het bijstellen van je koers.

Heb aandacht voor de behoeftes van je medewerkers!

In deze tijd is het meer dan ooit van belang oog te hebben voor de behoeftes en uitdagingen van je mensen. Je kunt in deze nieuwe omstandigheden niet automatisch hetzelfde van je mensen verwachten als voor de crisis. Als leidinggevende heb je nu de belangrijke rol van facilitator, om je mensen te ondersteunen waar nodig. Op de lange termijn is deze ondersteuning van cruciaal belang voor het vertrouwen van je mensen en daarmee voor het succes van jouw organisatie.

Weet waar jouw organisatie voor wil staan!

In deze fase is het waardevol om als organisatie goed voor ogen te hebben waar je voor wil staan. Als je altijd benadrukt dat je werknemers centraal staan, is dit de juiste tijd om deze woorden waar te maken. Dit is het moment om je visie en waarden om te zetten in zichtbare daden. Hiermee bouw je aan de geloofwaardigheid van jouw organisatie en aan het behalen van je lange termijn doelen.

Kortom, door als leidinggevende open te zijn over je onwetendheid, oog te hebben voor je mensen en goed na te denken over waar je voor wil staan als organisatie, bouw je aan een organisatie die succesvol de toekomst tegemoet treedt. Een organisatie die toekomstperspectief biedt!

 

Dit is ons tweede interview met Roy Sijbom, klik hier om het artikel over Verbinding en Creativiteit te lezen.

Wil jij weten wat je als leidinggevende nog meer kunt doen om jouw organisatie een toekomstperspectief te bieden? Neem dan contact met ons op! femke.lemmens@aimatart.nl

Musea weer open: where to go?

Musea zijn sinds 1 juni weer open en dat is goed nieuws! Wanneer je kijkt naar het huidige tentoonstellingsaanbod, valt op dat het bewust of onbewust goed past bij de huidige wederopbouw situatie. Musea lijken zich bewust van de unieke rol die ze in deze fase vervullen. Met de originele blik van kunstenaars worden relevante onderwerpen vanuit een ander perspectief benaderd en dat zorgt ervoor dat ons voorstellingsvermogen op gang wordt gebracht om onze visie op de toekomst opnieuw vorm te geven. Welke onderwerpen krijgen momenteel de meeste aandacht? En waar moet ik precies zijn? Met een regenachtig weekend voor de boeg (= ideaal museum weer), lichten wij drie bijzondere tentoonstellingen uit die je laten reflecteren op deze tijd en gegarandeerd aan het denken zetten!

Tip 1: Stedelijk museum Amsterdam – The Future is now

Waar een half jaar geleden nooit iemand van de term ‘zoom’ had gehoord, is deze inmiddels niet meer weg te denken uit dagelijkse gesprekken. De software om te videobellen bestond al een tijdje, maar de koers van Zoom verdrievoudigde met de uitbraak van COVID-19. Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Wereldberoemd kunstenaar Nam June Paik wees ons al vroeg op de impact van de rol van elektronica op de langere termijn. In de tentoonstelling The Future is Now in het Stedelijk Museum Amsterdam is zijn grote oeuvre te bewonderen. Zijn werk is gebaseerd op de impact van massamedia op de samenleving. Zo voorspelde hij al in de jaren zeventig de huidige manier van communiceren in het internettijdperk. Bezoek de tentoonstelling en stel jezelf de vraag: wat kunnen we meenemen van zijn vooruitstrevende gedachtegoed?

Tip 2: Foam Amsterdam – On Earth, Technology and the Natural World

De coronacrisis zorgde voor een flinke daling van CO2 uitstoot. Desondanks blijft de klimaatcrisis een groot probleem. Hoe staan we er eigenlijk voor? De tentoonstelling On Earth, Technology and the Natural World in het Foam museum dient als een soort fotografische blauwdruk van de situatie vóór de corona uitbrak. Hier wordt door hedendaagse kunstenaars gereflecteerd op de relatie tussen de mens, techniek en de natuur. Fotografie stelt ons hierbij in staat om de wereld en het effect van ons bestaan te observeren. Laat je inspireren door de bijzondere foto’s die met innovatieve beeldtechnieken zijn samengesteld. Vraag jezelf eens af: Hoe kan ik in de toekomst op een duurzame manier met mijn directe omgeving omgaan? Welke gewoontes kan ik nu al toepassen om mijn ecologische voetprint te verkleinen?

Tip 3: Voorlinden Wassenaar – Rendez-Vous

Het gebrek aan fysieke ontmoetingen met vrienden en collega’s was misschien wel een van de grootste uitdagingen van afgelopen tijd. Nu de samenleving langzaam weer ‘opengaat’ word je je bewust van wat je hebt moeten missen. Die spontane borrel met vrienden op het terras of een cultureel avondje op een doordeweekse dag. Museum Voorlinden maakte naar aanleiding van de coronacrisis de tentoonstelling Rendez-vous. Hierin staat de ontmoeting centraal. Zowel tussen het museum en haar bezoekers, tussen de kunstwerken en de beschouwers en tussen de werken onderling. De werken vragen om een benadering van dichtbij om je vervolgens te laten overweldigen. Deze fysieke benadering brengt ons terug bij het menselijke gevoel dat we de afgelopen tijd hebben moeten missen. Het brengt ook ons tot vragen als: wat en wie heb ik het meest gemist? Wat kwam daarvoor in de plaats en op welke manier wil ik in de toekomst mijn ontmoetingen organiseren?

Reflecteer met je team of afdeling

Naast deze musea zijn er natuurlijk nog veel meer opties, ook bij jou in de buurt. Gun jezelf een moment van reflectie en een nieuwe blik op de huidige tijd. Reflecteren op deze tijd inspireert, maar is ook cruciaal om verder te kunnen gaan. Dat geldt voor jezelf, maar ook voor je team of afdeling. Benieuwd naar wat deze vorm van reflectie heeft te bieden voor jouw organisatie? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

 

 

 

 

 

 

 

Q&A met wetenschapper Roy Sijbom van de UvA: over verbinding en creativiteit

Wat kan je als leidinggevende doen om de verbinding en creativiteit in stand te houden in deze periode? Sommigen van ons zullen de komende periode (deels) teruggaan naar kantoor, maar velen blijven nog een langere tijd vanuit huis werken. In vervolg op het artikel Hoe bouw ik aan effectieve teams en stimuleer ik creativiteit op afstand? 3 tips! hebben we Roy Sijbom (PhD. Economics and Business – Human Resource Management & Organizational Behavior) hierover geïnterviewd. In dit artikel is het interview terug te lezen met drie praktische tips.

 

Wat denk jij dat het belang is van verbinding voor teams in deze periode? 

Ik denk dat verbinding cruciaal is. Zo geeft menig persoon aan, dat het contact met anderen momenteel het meeste gemist wordt. Een van onze basisbehoeften is de need for belongingness, die stelt dat wij mensen graag ergens onderdeel van uit willen maken. Vertaald naar de werkcontext worden mensen gemotiveerd en geïnspireerd door het hebben van een gezamenlijk doel en het onderdeel uitmaken van een team. Doordat er tot nu grotendeels vanuit huis gewerkt wordt, lijkt het gevoel van verbinding, door een gezamenlijk doel of het uitmaken van een team, veranderd te zijn. Als leidinggevende is het belangrijk om op dit gevoel in te spelen en een helpende hand te bieden waar nodig.

 

Wat denk jij dat het belang is van creativiteit voor teams in deze periode?

Ik ben van mening dat naast verbinding ook creativiteit erg belangrijk is. De huidige periode biedt ruimte voor een radicale herziening van onze oude gewoonten. We opereren opeens in een compleet ander speelveld, waarin zowel goede als slechte gewoonten uitvergroot worden. Als je als team al goed draaide en open met elkaar communiceerde, zal op afstand werken momenteel waarschijnlijk redelijk goed gaan. Wanneer er al frictie was in het team of doelen niet helder waren, zal dit nu meer dan ooit naar voren komen. Als leidinggevende is het van belang het creatieve potentieel van je mensen te faciliteren om goede gewoonten verder uit te bouwen en afscheid te nemen van slechte gewoonten. Op deze manier kan juist deze tijd nieuwe deuren openen.

 

Wat kan een leidinggevende doen om verbinding en creativiteit op afstand te waarborgen?

Ik denk dat leidinggevenden hier invloed op uit kunnen oefenen door een rolmodel te zijn, door een psychologisch veilige werkomgeving te creëren en door interactie te stimuleren.

 

Rolmodel zijn

Als leidinggevende speel je een cruciale rol in het ontwikkelen van sociale normen, die bepalen wat normaal is en hoe je met elkaar omgaat. Aangezien er momenteel in een rap tempo veel verandert, is het van belang dat je actief de sociale normen en het hieraan verbonden gewenste gedrag laat zien. Herhaling is hierin key! Alsmaar de boodschap herhalen en de norm bekrachtigen. Het hebben van gemeenschappelijke sociale normen versterkt de verbinding in teams.

 

Psychologische veiligheid creëren

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het creëren van een psychologisch veilige werkomgeving. Een omgeving waarin mensen dingen kunnen delen die afwijkend en vernieuwend zijn. Je kan je mensen activeren en de juiste sfeer te creëren door bijvoorbeeld een afwijkende mening van iemand uit te lichten en positief te bekrachtigen. Psychologische veiligheid bevordert het vertrouwen in een groep, wat weer invloed heeft op de creativiteit van je mensen. Vertrouwen verstrekt namelijk ruimte voor andere perspectieven en voor nieuwe ideeën.

 

Interactie stimuleren

Als leidinggevende is het belangrijk om interactie tussen je mensen te stimuleren. Zorg ervoor dat de mensen die niet uit zichzelf het woord nemen, gehoord worden tijdens een online meeting. Laat mensen van verschillende afdelingen in contact komen met elkaar. Op deze manier komen je mensen in aanraking met verschillende perspectieven. Hoe kijkt mijn collega hiertegen aan? Hoe wordt er vanuit een andere afdeling tegen deze kwestie aangekeken? Diversiteit is cruciaal voor creativiteit. Door op een andere manier tegen zaken aan te kijken, verbreed je je blikveld en ontstaan er nieuwe inzichten.

 

Ben je geprikkeld door dit artikel en wil je meer weten? We gaan graag met je in gesprek! femke.lemmens@aimatart.nl
Lees  ook ons voorgaande artikel over leiding geven op afstand:  Hoe bouw ik aan effectieve teams en stimuleer ik creativiteit op afstand? 3 tips!

Hoe bouw ik aan effectieve teams en stimuleer ik creativiteit op afstand? 3 tips!

Wegens de coronacrisis zijn we sinds half maart, of tenminste een groot deel van ons, aan het thuiswerken. De opstartperiode lijkt voorbij en we hebben in een korte tijd het thuiswerken eigen gemaakt. Ondertussen komen er nieuwe vragen op: Hoe houden we de energie erin? Hoe zorgen we dat we onze beoogde doelen daadwerkelijk halen? Hoe blijven we verbonden? En hoe blijven we creatief?

Leidinggevenden vervullen een cruciale rol bij de beantwoording van bovenstaande vragen. In dit artikel helpen we jullie op weg om ook in deze fase van de corona-periode verder te bouwen aan effectieve teams door in te gaan op drie belangrijke focuspunten: de samenwerking stimuleren, het blijven prikkelen en inspireren en de verbinding versterken.

Samenwerking stimuleren

Ondertussen hebben we ondervonden dat er voldoende technologische middelen zijn om op afstand in contact te blijven en informatie te delen met elkaar. De uitdaging voor de komende periode is om verbonden te blijven en de online samenwerking te verbeteren. Als leidinggevende is het in deze fase van belang te evalueren wat wel en wat niet werkt in de samenwerking en communicatie, het liefst samen met je mensen. Zorg dat je het concreet maakt door direct acties te koppelen aan ervaren uitdagingen. Dit kan je doen door ervaringen op te halen en deze te bundelen. Of organiseer een online teamsessie (zie onze online team booster voor meer informatie)

Blijven prikkelen en inspireren

De meeste mensen hebben het thuiswerken binnen korte tijd eigen gemaakt. Nu is het de uitdaging om je medewerkers, op afstand, te motiveren en te inspireren in hun werk. Om nieuwe perspectieven te creëren en de creativiteit te bevorderen. Als leidinggevende is het belangrijk om momenten voor zelfreflectie en bezinning aan te moedigen. Dit zijn de momenten waarop je vaak de beste ideeën krijgt en nieuwe perspectieven op je vraagstuk opdoet. Geef hierin zelf het goede voorbeeld door jouw ervaringen te delen en hiermee je medewerkers te motiveren. Of daag je medewerkers uit met creatieve opdrachten tijdens de werkdag (zie onze artivate yourself challenges voor verschillende mogelijkheden).

Verbinding versterken

Waar sociaal contact, even gedag zeggen en een praatje maken, voor de corona-periode vanzelf ging, moeten we nu bewust het sociale contact initiëren. Nu is de uitdaging om up-to-date te blijven van hoe je mensen in hun vel zitten. Als leidinggevende kan het helpen om virtuele koffiemomenten te initiëren. Tijdens deze momenten kan je als team even informeel met elkaar verbinden en ontspannen. Het zijn momenten waarin je medewerkers laagdrempelig ervaren obstakels kunnen bespreken. Daarnaast is het belangrijk om als leidinggevende voldoende aandacht te besteden aan individuele medewerkers. Bij medewerkers die deze periode als lastig ervaren of in moeilijke (werk)omstandigheden verkeren loopt de druk op. Zorg dat je ze regelmatig even belt om te horen hoe het gaat en ze een steuntje in de rug te bieden.

Wil jij weten wat je als leidinggevende nog meer kunt doen om je team in beweging te houden? Neem dan contact met ons op! femke.lemmens@aimatart.nl

Verder delen we binnenkort een interview met Roy Sijbom (PhD. Economics and Business – Human Resource Management & Organizational Behavior) vol prangende vragen en antwoorden over wat je als leidinggevende kan doen om de creativiteit en verbinding op afstand in stand te houden. Dus houd onze site en social media in de gaten!

Kunst en crisis: wat kunnen we ervan leren?

We zitten inmiddels alweer twee maanden thuis. Stap voor stap bereiden we ons voor op het ‘nieuwe normaal’: de 1,5 meter samenleving. Afstand houden in de supermarkt, maaltijden afhalen bij restaurants en tv-programma’s zonder publiek. De crisissituatie vraagt om improvisatie in ons dagelijks leven. Kunstenaars kunnen ons hierbij helpen. Dit zijn de uitblinkers op het gebied van improvisatie door hun eigen draai aan de werkelijkheid te geven. Wat kunnen we leren van kunstenaars die in het verleden ook in crisissituaties verkeerden? We kijken naar Breitner die tijdens de industrialisering de strijd aan ging met fotografie, naar Mondriaan die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog liet inspireren door de jazzmuziek en als laatste naar Calle die een ernstige liefdescrisis voor haar kiezen kreeg.

Schilderkunst: een medium in crisis

We beginnen met Nederlands kunstschilder George Hendrik Breitner (1857-1923) die bekend werd met zijn Amsterdamse stadsgezichten. In deze tijd kreeg de kunstwereld, die overheerst werd door schilderkunst, te maken met een nieuw medium: fotografie. Een medium dat de potentie had de schilderkunst geheel van het toneel te duwen. Breitner was niet bang voor deze nieuwe technologie. Hij maakte er juist heel slim gebruik van. Op straat maakte hij snapshots van wat er om hem heen gebeurde. En deze snapshots gebruikte hij bij het maken van zijn composities. Dit zorgde voor dynamische grachtenscenes, zoals je kunt zien in het schilderij ‘Singelbrug bij de paleisstraat’. Je kunt je bijna voorstellen hoe Breitner daar op straat stond en de foto maakte. Hij was een van de eerste fotografen die de straat als werkterrein koos. Dat hij deze inzichten verwerkte in zijn schilderijen maakt zijn werk zo uitzonderlijk.

Muziek als inspiratie

Een andere kunstenaar waar we een les van kunnen leren is Piet Mondriaan (1872-1944), de pionier van de abstracte kunst. Hij laat ons zien dat je grote inspiratie kan opdoen door een radicale verandering van omgeving. Toen de Tweede Wereldoorlog aanbrak vluchtte hij weg uit Europa en werkte de laatste jaren van zijn leven in New York. Daar kwam hij in aanraking met jazzmuziek. De melodie en improvisatie die kenmerkend was voor jazz inspireerde hem enorm. In het ritme van de boogiewoogie muziek herkende hij zijn eigen werkwijze in de schilderkunst. Zo was hij fan van het nummer ‘Drum Boogie’ van Gene Krupa. De levendigheid van New York en de jazzmuziek bewoog Mondriaan om een nieuwe weg in te slaan in het schilderen. Hij schrapte de zwarte lijnen die hij in eerder werk gebruikte en ging werken met kleurvlakken. In Broadway Boogiewoogie kan je het stratenpatroon van Manhattan herkennen, maar ook de speelsheid van de jazzmuziek.

Potentieel in crisistijden

Ook van hedendaagse kunstenaars kunnen we veel leren. Kunstenares Sophie Calle (1953) onderzoekt in haar werk Take Care Of Yourself (2007) haar grote liefdescrisis. Zo leert Calle ons dat andere perspectieven ons kunnen helpen wanneer we in een emotionele situatie zitten. Door een andere blik kun je met afstand naar de crisis kijken, waardoor de lading ervan minder wordt. Calle’s voormalige relatie werd door haar ex-vriend beëindigd per email, welke hij afsloot met de woorden ‘zorg goed voor jezelf’. Ze was er kapot van maar zag na een aantal dagen het potentieel in van haar situatie. In plaats van bij de pakken neer te zetten startte Calle het grootschalige project Take Care of Yourself. Ze liet ze de afscheidsmail door 106 vrouwen nalezen en ieder op eigen manier interpreteren. Ze fotografeerde alle vrouwen op het moment dat ze de brief lazen en vroeg ze om een reactie. Het bijzondere aan het project is dat het zich geheel los lijkt te maken van Calle’s liefdescrisis. Niet de kunstenaar zelf wordt langer afgewezen, maar juist de deelnemers. De oorspronkelijke liefdescrisis werd een geconstrueerd portret van vele andere vrouwen en zo een onpersoonlijk geheel.

 

Think like an artist!

De drie kunstenaars leren ons hoe we om kunnen gaan met crisissituaties. Zo experimenteerde Breitner met moderne technologie waardoor zijn schilderstijl versterkt werd. Mondriaan leert ons dat een radicale verandering van je omgeving je in contact brengt met nieuwe werelden en inzichten. Hierdoor werd zijn schilderstijl veel lichtzinniger. En Calle laat ons zien dat verschillende perspectieven zo belangrijk zijn bij een persoonlijke crisis. Hierdoor is het makkelijker om jezelf emotioneel los te maken van de situatie. Hierdoor kun je op een meer rationele en flexibele manier omgaan met een moeilijke situatie.

Welke lessen kun jij nu wel gebruiken? En wat herken je al in jouw eigen nieuwe normaal? Blijf onze social media volgen voor meer inspiratie uit de kunst.

Benieuwd naar wat improvisatie, experiment en creativiteit jouw organisatie in crisistijd kan bieden? Bekijk onze Digital Brainstorm om jullie uitdagingen om te zetten in kansen.

Credits:
George Hendrik Breitner, ‘Singelbrug bij de paleisstraat’, 1897
Piet Mondriaan, ‘Broadway Boogiewoogie’, 1943
Sophie Calle, ‘Take Care Of Yourself’, 2007

 

Laat je inspireren door het onverwachte en behoud de koers

In een wereld van talloze ontwikkelingen is het bepalen van een strategie als bedrijf nog nooit zo moeilijk geweest. Toekomstige ontwikkelingen zijn nauwelijks meer in te schatten of te berekenen. Wie wist begin dit jaar dat de wereld beheerst zou worden door de coronacrisis? Uitgewerkte meerjarenplannen hebben dan ook weinig nut. Hoe houd je koers en op basis van welk kompas maak je keuzes die bij jouw bedrijf passen? De oceaan kan als mooie metafoor dienen voor het beantwoorden van deze vragen.

Oceaan als inspiratiebron

De filminstallatie ‘Osedax’ van kunstenaars Edgar Cleijne en Ellen Gallagher is hier een mooi voorbeeld van. Dit werk vormde het middelpunt in de tentoonstelling Other Wordly in het Fries Museum. In de video wordt de bezoeker meegenomen naar de bodem van de zee met al zijn betoverende zeedieren en en wildgroeiende planten. Belangrijk onderdeel zijn de zogenoemde ‘borstelwormpjes’ die hier leven. Een plek waar je niet meer dan donkerte en verdwaalde wildgroei verwacht. Niets is minder waar. De kunstenaars raakten geïntrigeerd door de sensatievolle manier waarop de wetenschappelijke ontdekking van deze beestjes in het nieuws werd gebracht. Een waar sciencefiction verhaal.

Onderzoek op onbekende plekken

Wetenschappers deden research op deze ogenschijnlijk ‘dode’ plekken. Uit onverwachte hoek ontdekten ze nieuw leven. De piepkleine wormpjes zijn ontstaan uit de overgebleven botten van dode walvissen die naar de bodem zijn gezonken. De borstelwormpjes zijn één voorbeeld. Om hen heen huist zich een heel ecosysteem met zeekomkommers, steenvissen, kogelvissen, noem het maar op. Tot voor kort was de bodem van de oceaan onbekend terrein. Met deze ontdekkingen moesten wetenschappers hun verwachtingen over de oceaan opzijzetten. Tot nu toe is nog maar vijf procent van de zeebodem in kaart gebracht. Wellicht geldt ditzelfde voor jullie als bedrijf. Wat brengt de toekomst als je verder kijkt? Wat zijn de ‘dode’ plekken binnen jullie branche? Hoe kan je jouw mensen stimuleren om verder te kijken dan bekend terrein?

Verschillende perspectieven

In de video van Edgar Cleijne en Ellen Gallagher kruip je in het gigantische lichaam van een walvis dat naar beneden zinkt. Onderweg naar de bodem zie je van alles: rondvliegende planten, uitvergrote wormpjes, waterwezens en zeewier. In de verte zie je een booreiland en een zinkend schip. Je zakt naar de zeebodem en deint tegelijk mee met de beweging van de golven en ziet de vogels over het wateroppervlak vliegen. Dit dubbele perspectief biedt ook inspiratie. Afhankelijk van je perspectief zie je andere dingen. Wat zie je vanuit de verschillende lenzen? Hoe kan je deze verschillende lenzen toepassen om nieuwe kansen en mogelijkheden in je bedrijf te benutten?

Klik op de link hieronder voor een interview met Ellen Gallagher over The Osedax”: http://https://www.youtube.com/watch?v=I0qUfKCW-D8

 

 

Ben je benieuwd naar wat onbekend terrein jouw organisatie kan bieden? Wij helpen jou graag je medewerkers te inspireren en te activeren in deze crisis. Hier zie je hoe wij jou kunnen helpen.

 

Creativiteit gevraagd, juist nu

Er wordt veel geschreven over de corona crisis. Feit is dat de wereld er 3 weken geleden heel anders uitzag. Ander feit is dat de onzekerheid nog wel even gaat duren. Dit vraagt om flexibiliteit en verandervermogen van iedereen. Want met alleen ratio en data lossen we deze crisis niet op. Creativiteit is cruciaal, juist nu. Creatieve mensen zorgen voor succesvolle organisaties, dat is altijd al zo. Maar in tijden van drastische veranderingen, is dat urgenter geworden dan ooit.

Creërende organisaties hebben een streep voor in Corona crisis

AimAtArt helpt organisaties, al 11 jaar, om voorop te blijven lopen in de markt en succesvol in te spelen op veranderingen. Wij noemen dat het activeren van een creërende organisatie. Creërende organisaties hebben de blik op de toekomst en bezitten het creërende vermogen a la kunstenaars en designers om invloeden van buitenaf te vertalen naar business opportunities. Om het naar het huidige corona tijdperk te vertalen: creërende organisaties schakelen sneller in het organiseren van thuiswerken, ontketenen creativiteit op afstand, komen in sneltreinvaart met oplossingen en richten het vizier op de tijd erna.

Creërend klimaat is voedingsbodem voor succes

Veel organisaties worden nu met hun neus op de feiten gedrukt. Werd vernieuwing en innovatie vaak van de agenda geschrapt door de waan van de dag. Nu ontkomt niemand er meer aan. We zullen snel moeten schakelen anders overleven we simpelweg niet. Veel organisaties tonen daarin inspirerende voorbeelden, die buigen bedreigingen in rap tempo om naar kansen. Denk aan een DSM dat ontsmettingsmiddelen maakt en een TU Delft die vol inzet op de ontwikkeling van beademingsapparatuur. Aan de andere kant spreken we klanten die van de ene online meeting naar de andere online meeting rollen en moeite hebben hun remote draai te vinden. Een creërende organisatie is dat voor. Creërende organisaties hebben een duidelijke visie, mensen voelen zich er betrokken en tonen autonomie. Dus was je nog niet overtuigd van het scheppen van een creërend klimaat, nu is de tijd!

AimAtArts Creativiteits Noodplan

In China zijn ze de afgelopen maanden zeer innovatief geworden, schreef het Financieel dagblad vorige week. Neem het onderwijs op afstand, daar hebben ze echt een sprong gemaakt met het digitale onderwijs. Hoewel wij nu midden in het leed en een economische neergang zitten, biedt het dus ook kansen zoals we in China zien. Maar hoe ontketen je die creativiteit en bed je het in je organisatie die nu in zwaar weer is gekomen. Aangezien creativiteit juist nu zo hard gevraagd is, heeft AimAtArt het Creativiteits Noodplan opgezet. Wij gaan jullie helpen en wel als volgt:

Artivate yourself

Op individueel niveau geven we tips om in beweging te blijven. En dan hebben we het niet over een online work-out. Om geactiveerd & geïnspireerd te blijven terwijl je van een afstand werkt met collega’s en de vertrouwde werkomgeving en patronen weg zijn komen te vallen, heb je wat hulp nodig. Onze ‘Artivate-yourself challenges’ delen we via LinkedIn en Instagram en bieden jou een dagelijks shot creativiteit om de dag door te komen.

Artivate your team

Hoe zorg je ervoor dat teams nu producties blijven? Voor teams die moeite hebben met het vinden van hun remote draai en doelstellingen opnieuw moeten formuleren, hebben we een online Team Booster ontwikkeld.
Verken eerst hoe jouw team ervoor staat met onze online Team Scan, die we nu gratis aanbieden.
Voor teams die innovatieve ideeën en actie nodig hebben omdat ze in hoog tempo oplossingen nodig hebben voor uitdagingen en business kansen zoeken, is er de Digital Brainstorm.

Radicale herziening

Zoals de Volkskrant schreef: “Het coronavirus wijst ons de weg naar een radicale herziening van onze manier van leven. Het mooie van dreigingen is ze ook altijd hoop in zich dragen.” De crisis dwingt ons om anders na te denken over de waarde die jullie als organisatie toevoegen en hoe processen nu worden ingericht. We zullen hier de komende tijd nog veel over berichten. Laat ons weten wat je van ons Creativiteits Noodplan vindt en/of hoe we je verder kunnen helpen. Ons team ondersteunt je graag met creatieve support, zodat jij je kan concentreren op de voortgang van je business. Veel moed, inspiratie en doorzettingsvermogen gewenst!

Hoe kom je de Corona-crisis goed door? Waar landsgrenzen, scholen en horeca sluiten, gaan er in ons brein wellicht wel deuren open!

Zijn we met het Corona-virus in de wereld van de Amerikaanse kunstenaar Edward Hopper beland? Deze kunstenaar schildert verlaten landschappen, die een unheimisch gevoel oproepen. Ons kantoor voor de komende weken afsluitend, kijken we uit op het Museumplein. Waar het normaal een levendige drukte is, zien we nu een verdwaalde toerist met een mondkapje. Hopper anno 2020.

We voelen ook die andere vibe. Ingetogen, langzamer en soms ook paniekerig. Het Corona-virus weet bijna alles te ontregelen en hoe gaan wij hiermee om? Bagatelliseren, hamsteren, relativeren of negeren? Een ding is zeker, we vinden het ongelooflijk moeilijk om met deze onzekerheid om te gaan. De politiek probeert zo goed en kwaad als het kan, richting te geven. Terwijl ook premier Rutte aangeeft dat het lastig is om een koers te varen waarvan de bestemming onbekend is. Hoe komen we goed de Corona-tijd door?

Edward Hopper

Kunst kan richting geven in onzekere tijden

Waar moeten we dan ons vertrouwen en richting vandaan halen? Kunst blijkt hiervoor een goed medium te zijn. Kunstenaars zijn er altijd geweest om richting te geven. Ze bieden ons reflecties op de samenleving en weten ons gevoel te vertalen naar iets tastbaars. Zoals Hopper zegt: “If you could say it in words, there would be no reason to paint.”
Zijn meest bekende schilderij is ‘Nighthawks’. Het schilderij toont een stille kroeg in een donkere verlaten straat. Het schilderij straalt een soort eenzaamheid uit. Deze eenzaamheid is een thema in veel van zijn werken. Hopper schilderde ‘Nighthawks’ in de periode na de Japanse aanval op Pearl Harbor. De samenleving werd paranoïde over mogelijke nieuwe aanvallen. De regering hield geregeld “black-out-drills”. Nergens mocht licht branden om de steden onzichtbaar te maken vanuit de lucht. De mensen in de kroeg zijn verveeld aan het wachten. Ze zijn samen alleen. Verveling is wat we nodig hebben om ons bewust te zijn van tijd en ons bestaan. Willen we die snelheid of heeft de gedwongen vertraging ons ook wat te bieden?

Flexibiliteit en verbinding door Corona

Zo zien we nu hoe het ook anders kan. We worden gedwongen om routines los te laten. Thuiswerken en alle digitale tools goed benutten was moeilijk, totdat het ineens noodzakelijk bleek te zijn. Skype, zoom en whatsapp blijken prima tools om elkaar virtueel te ontmoeten en samen te werken op afstand. We blijken ook heel goed ideeën met elkaar te kunnen uitwisselen en beslissingen te kunnen nemen zonder de hele dag van meeting naar meeting te rennen. Ons gezin of andere huisgenoten geven frisse perspectieven op ons werk en we ervaren eindelijk de ruimte om die stapel vakbladen op te pakken of die lange termijnstrategie verder uit te werken.
Verder brengt de angst en onzekerheid die we ervaren ons dichter bij elkaar. We zitten allemaal in dezelfde situatie en realiseren ons opeens weer dat iedereen met elkaar verbonden is. Dit maakt ons meer behulpzaam en flexibel en zorgt voor verbroedering. We kijken waar we een ander kunnen helpen, zonder er zelf direct iets voor terug te willen krijgen. We realiseren ons dat we hier met elkaar doorheen moeten komen. Ook zien we weer heel duidelijk wie belangrijk voor ons zijn.

Corona-tijd goed doorkomen

Deze periode vraagt veel van ons. We moeten ons van de een op de andere dag op een andere manier tot ons werk en tot elkaar verhouden. Als je bedenkt dat het minstens een maand (maar meestal 2 of 3 maanden) van constante oefening en herhaling kost om een enkele nieuwe gewoonte aan te leren en ons gedrag te veranderen, is deze tijd een enorme uitdaging voor ons aanpassingsvermogen. Eén ding is dan ook zeker, onze creativiteit hebben we de komende tijd hard nodig om een positieve draai aan deze uitdaging te geven. Als het ons lukt deze uitdaging ten volle met elkaar aan te gaan en te blijven vertrouwen op de voor ons nog onbekende bestemming, brengt het Corona-virus ons misschien wel heel veel meer dan we nu nog kunnen voorzien. En zo zien je maar: landsgrenzen, scholen en horeca sluiten, maar in ons brein gaan er wellicht wel deuren open.

Volg AimAtArt op LinkedIn om die deuren in je brein komende periode te openen. Met creatieve opdrachten, reflectie en nieuwe inspiratie zorgt AimAtArt ervoor dat jij Artivated deze tijd doorkomt!

Credits: Edward Hopper, ‘Nighthawks’, 1942