Artikelen door AimAtArt

Waarom kunst de wereld beter maakt

Het bekijken van kunst is niet alleen een prettige bezigheid, kunst is goed voor de gezondheid. Bij AimAtArt ervaren we zelf dat kunst ons de beslommeringen van alledag doet vergeten en ons weer helemaal ‘mens’ kan laten voelen. Meer en meer wordt onze ervaring vanuit de wetenschappelijke hoek onderbouwd; kunst kan een belangrijke rol spelen […]

De inspiratie van Henri Matisse

Kunstenaars hebben inspiratie nodig om tot creativiteit te komen. Maar niet alleen kunstenaars willen graag geïnspireerd worden; ook als je geen creatief beroep hebt is het moeilijk om zonder inspiratie op goede ideeën te komen. Een bezoekje aan een museum weet ons bijvoorbeeld keer op keer te inspireren. Hoewel wij zelf geen kunstenaars zijn, heeft […]

Aanpassingsvermogen bepaalt succes werknemer

Tijdens het kennismakingsgesprek met onze nieuwe partner LTP vertelden wij over onze visie: het belang van een goed ontwikkelde rechter hersenhelft. Creativiteit, inlevingsvermogen en flexibiliteit worden naar ons inzien steeds belangrijker. Dit wordt ook onderstreept door wat wij horen bij onze klanten en de literatuur die hierover verschijnt. LTP kon zich direct vinden in onze […]

‘A whole new mind’

“Why Right-Brainers Will Rule The Future” Dit boek van Daniel Pink sluit perfect aan bij AimAtArt. ‘A whole new mind’ zet uiteen waardoor de wereld drastisch aan het veranderen is en welke competenties nu en in de toekomst het verschil gaan maken. In ‘A whole new mind’ licht Pink toe waarom het informatietijdperk voorbij is […]

Creativiteit, hét gratis concurrentievoordeel

Creativiteit is een begrip waar veel misvattingen over bestaan. Creatieve mensen zijn kunstenaars, ontwerpers, muzikanten en consorten. Creativiteit is tekenen, schilderen en vooral lekker knutselen. Creatief bezig zijn is iets voor een vrije zondagmiddag of wat je doet met kinderen. Oplossen en ontdekken Dit is echter een grote misvatting, want creativiteit is alles behalve lekker […]

De Correspondent over creativiteit

Creativiteit is het sleutelwoord van deze tijd. De Correspondent wijdde een artikel aan dit hot topic: “We leven in een samenleving waarin creativiteit alom wordt gepropageerd als goed en waarin tegelijkertijd wordt bezuinigd op experimentele kunst en fundamentele wetenschap. Dat komt door onze steeds beperktere definitie van wat ‘creatief zijn’ betekent. Een essay over dit […]

Thoreau

It’s not what you look at that matters, it’s what you see.

Rechter hersenhelft bepaalt het succes van uw organisatie!

AimAtArt werkt voor diverse bedrijven en het is ons opgevallen dat veel organisaties hun werknemers meer buiten de gebaande paden willen laten denken. Oogkleppen af, meer empathie, innovatie, ondernemerschap en eigen regie zijn termen die veel worden genoemd. Deze organisaties hebben behoefte aan mensen die buiten de kaders denken, kansen zien en daar naar handelen. […]

Wat er dagelijks mis gaat in ons hoofd…

De Correspondent schrijft over het verschil tussen onze hersenhelften en wat de gevolgen zijn van onze overtrainde linker hersenhelft: “Dankzij onze capaciteit om te grijpen en taal te begrijpen – zaken waarin onze linkerhersenhelft uitblinkt – zijn mensen de baas op aarde. Maar waarom zijn we er zo belabberd in? Over wat er misgaat in […]

Beelden om tot woorden te komen

Hebben visuele lesmethodes een toegevoegde waarde? In het kader van ons onderwijsproject ‘In the Picture’ heeft Anne Dingemans tijdens haar stage onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van het gebruik van beelden in het middelbaar onderwijs om persoonlijke thema’s bespreekbaar te maken. Naast persoonlijke thema’s als ‘identiteit’ en ‘toekomst’ onderzocht zij ook of het gebruik […]